تاپ خبر۲۴: در راستای اصل ارزش آفرینی برای مشتریان و هم¬چنین رعایت الزامات شعب فاخر بانک آینده، با حضور روسا و جمعی از مشتریان شعب: پیروزی، صد دستگاه، پیروزی، ابوذر و فلکه دوم نیروی هوایی، از آقای محمد مطلبی مشتری وفادار و ماندگار شعبه پیروزی، صد دستگاه، تجلیل و قدردانی به¬عمل آمد. در این مراسم […]

تاپ خبر۲۴: در راستای اصل ارزش آفرینی برای مشتریان و هم¬چنین رعایت الزامات شعب فاخر بانک آینده، با حضور روسا و جمعی از مشتریان شعب: پیروزی، صد دستگاه، پیروزی، ابوذر و فلکه دوم نیروی هوایی، از آقای محمد مطلبی مشتری وفادار و ماندگار شعبه پیروزی، صد دستگاه، تجلیل و قدردانی به¬عمل آمد.

در این مراسم که باحضور آقای دکتر شاکری عضو هیات مدیره و جمعی از مدیران و روسای ادارات، برگزار گردید؛ از تعدادی مشتریان وفادار سه شعبه یاد شده نیز تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است؛ کارکنان بانک آینده با ارائه رفتار فاخر در شعب فاخر و ارزش آفرینی برای مشتریان، همواره تلاش می¬نمایند تا خاطرات، لحظات خوش و حس ماندگار رضایت و خشنودی از دریافت ارائه خدمات و محصولات از بانک آینده توسط مشتریان محترم را برای آن¬ها، ماندگار و جاودانه سازند.