تاپ خبر۲۴: همایش تجلیل از دستگاه های برتر استان بوشهر در رعایت حقوق مصرف کنندگان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور وزیر کشور، معاون استانداری و جمعی از مدیران اجرایی استان برگزار شد و بانک ملت ملت به عنوان دستگاه برتر استان مورد تجلیل قرار گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط […]

تاپ خبر۲۴: همایش تجلیل از دستگاه های برتر استان بوشهر در رعایت حقوق مصرف کنندگان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور وزیر کشور، معاون استانداری و جمعی از مدیران اجرایی استان برگزار شد و بانک ملت ملت به عنوان دستگاه برتر استان مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، در این همایش، از دستگاه های برتر استان بوشهر که در ارزیابی صورت گرفته و تعیین سطح کیفیت کالا و خدمات، در سطح یک رعایت حقوق مصرف کنندگان قرار گرفتند تجلیل شد .
بر اساس این گزارش، کیوانی مدیر شعب استان بوشهر در این همایش به نمایندگی از بانک ملت، تندیس و لوح سپاس این همایش را از دست دکتر نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.
دکتر نوابی همچنین در سخنانی، مقایسه سازمان ها با یکدیگر و رقابت در راستای حفظ حقوق مصرف کننده را امری مفید و مقدس قلمداد کرد و برگزاری چنین همایش هایی را حرکتی در جهت احترام به مصرف کننده خواند.
وی افزود: مصرف کنندگان می توانند با استفاده از نتایج این ارزیابی ها به تعامل با اصناف یا بانک هایی اقدام کنند که عملکرد بهتری در زمینه حفظ حقوق مصرف کنندگان داشته اند.