تاپ خبر۲۴:مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان اصفهان ضمن بازدید از شعب بانک و دیدار با همکاران این استان بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های شهر تاریخی اصفهان در جهت بهبود عملکردها و تامین رضایتمندی مشتریان تاکید کرد. تاکید مدیرعامل بانک سینا بر استفاده شعب از ظرفیت های شهر اصفهان در جهت […]

تاپ خبر۲۴:مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان اصفهان ضمن بازدید از شعب بانک و دیدار با همکاران این استان بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های شهر تاریخی اصفهان در جهت بهبود عملکردها و تامین رضایتمندی مشتریان تاکید کرد.

تاکید مدیرعامل بانک سینا بر استفاده شعب از ظرفیت های شهر اصفهان در جهت رضایتمندی مشتریان
دکتر ایمانی با اشاره به پیشینه و قدمت شهر تاریخی اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام با جاذبه های توریستی متنوع، گفت: این شهر در کنار برخورداری از امتیاز حضور گردشگران و مسافران در فصل های مختلف سال، دارای ظرفیت های صنعتی بزرگی چون فولاد مبارکه و ذوب آهن است که با تمرکز و تعامل بر ارائه خدمات به این صنایع می توان ضمن کسب سودآوری بانک، از این طریق در مسیر رشد و توسعه صنعت کشور گام برداشت.
مدیرعامل بانک سینا ضمن ارائه سیاست ها و برنامه های توسعه ای سال ۱۴۰۰ این بانک، از همکاران خواست با برنامه ریزی هدفمند در جهت بهبود شاخص های عملکردی، ضمن رعایت تناسب لازم در خصوص نسبت منابع و مصارف شعب در راستای تحقق اهداف بانک اهتمام جدی داشته باشند.
وی همچنین بر شناسایی بازار هدف، در راستای شخصی سازی خدمات و توسعه بانکداری شرکتی، گسترش و توسعه بازاریابی هوشمند در جهت ارتقاء و افزایش سهم بازاری منابع و جبران عقب ماندگی سنواتی، تعامل با شرکت های حقوقی بزرگ و جذب مشتریان جدید در منطقه تاکید کرد.
دکتر ایمانی با بیان آنکه کاهش قیمت تمام شده پول از مهمترین عوامل سودآوری و بهره وری شعب است، افزود: این مهم می بایست به عنوان یک اصل همواره و بصورت مستمر مدنظر تمامی همکاران صف و ستاد باشد و برای تحقق اهداف بانک در این زمینه تلاش و جدیت بیشتری صورت پذیرد.
وی همچنین جانشین پروری و پرورش نیروی انسانی مستعد، آگاه و کارآمد در راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی را یک ضرورت دانست.
گفتنی است در این دیدار معاون شعب و مناطق و مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی نیز حضور داشتند که ضمن بازدید از شعب شاهین شهر، خمینی شهر و بادرود از نزدیک با همکاران گفتگو کردند.