تاپ خبر۲۴: نماینده فائو در ایران به مناسبت برگزاری نخستین نشست ملی و کارگاه آموزشی بین المللی «مدیریت پیشگیری و اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی» (۲۰ الی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵) در کلارآباد استان مازندران، بر اهمیت نقش جوامع محلی در چهارچوب دستورالعمل های داوطلبانه برای نجات جنگل های کشور از طعمه حریق تاکید […]

تاپ خبر۲۴: نماینده فائو در ایران به مناسبت برگزاری نخستین نشست ملی و کارگاه آموزشی بین المللی «مدیریت پیشگیری و اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی» (۲۰ الی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵) در کلارآباد استان مازندران، بر اهمیت نقش جوامع محلی در چهارچوب دستورالعمل های داوطلبانه برای نجات جنگل های کشور از طعمه حریق تاکید کرد.

سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران و در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) طی سخنانی در این نشست که با حضور مقامات و متخصصان ملی و بین المللی برگزار شد، تصریح کرد: فائو پشتیبانی های لازم را از طراحی پروژه های مرتبط با «مدیریت یکپارچه حریق جنگل» به عمل آورده است و امروز شاهد برگزاری نخسیتن نشست آن در جمهوری اسلامی ایران هستیم.
وی افزود: فائو در حال هماهنگ سازی روندی با مشارکت تمامی ذی نفعان جهانی برای ارتقاء سطح همکاری های بین المللی در زمینه مدیریت حریق است که شامل دستورالعمل های داوطلبانه، ارزیابی و پایش جهانی مدیریت حریق و بررسی همکاری های بین المللی در این زمینه می شود.
ناکوزی با تاکید بر اینکه دستورالعمل های داوطلبانه ی مذکور ابزار اصلی برای سیاست گذاران حوزه بهره برداری از اراضی، برنامه ریزان و مدیران فعال در حوزه مدیریت حریق از جمله دولت ها، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی خواهد بود، یادآور شد، دستورالعمل های مدیریت حریق آثار منفی و مثبت اجتماعی ،فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی آتش سوزی های طبیعی و عمدی در جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی شهری و روستایی را پوشش می دهد.
بنا بر اظهارات نماینده فائو در ایران، گستره مدیریت حریق این سازمان شامل اخطارهای اولیه، پیشگیری و آماده سازی (در سطوح بین المللی، ملی و محلی) به همراه مقابله ایمن و اثرگذار با وقایع آتش سوزی در عین احیای اراضی تخریب شده در اثر آتش سوزی می شود.
نشست ملی و کارگاه آموزشی بین المللی «مدیریت پیشگیری و اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی» توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با همکاری نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان و مدرسانی بین المللی از استراتژی بین المللی کاهش بلایای طبیعی سازمان ملل متحد UNISDR) ، مرکز جهانی پایش حریق (GFMC)، شبکه جهانی حریق جنگل (GWFN)، مرکز منطقه ای منابع مدیریت اطفاء حریق آسیای مرکزی(RCAFMRC) برگزار شد.
این نشست ملی و کارگاه آموزش بین المللی مدیریت حریق در چهارچوب داوطلبانه مکانیزم های بین المللی آمادگی حریق جنگل (IWPM) برگزار شده که عملا به ظرفیت سازی و همکاری های بین مرزی در مدیریت حریق از طریق تبادل دانش و تجربه و بکارگیری استانداردهای داوطلبانه در مدیریت آتش می انجامد.