تاپ خبر۲۴: سرپرست بانک ملی ایران بر نقش مهم آموزش در نیل به اهداف بانک تأکید کرد. محمدرضا حسین زاده در بیست و چهارمین همایش بررسی مسائل آموزشی بانک که به مدت دو روز در مشهد برگزار شد، ارائه خدمات و محصولات متمایز و منحصر به فرد را باعث پیشرفت بانک دانست و گفت: در […]

تاپ خبر۲۴: سرپرست بانک ملی ایران بر نقش مهم آموزش در نیل به اهداف بانک تأکید کرد.

محمدرضا حسین زاده در بیست و چهارمین همایش بررسی مسائل آموزشی بانک که به مدت دو روز در مشهد برگزار شد، ارائه خدمات و محصولات متمایز و منحصر به فرد را باعث پیشرفت بانک دانست و گفت: در بازار رقابتی امروز، باید به قیمت تمام شده پول و کنترل هزینه ها توجه ویژه داشت.

وی آموزش کاربردی را اساس پویایی و پیشرفت بانک عنوان کرد و ابراز داشت: آموزش کارکنان و مسائل آموزشی باید در شعب نمود پیدا کند. آموزش های کاربردی به عنوان یک ضرورت باید در دستور کار باشد و هزینه های صرف شده در آن نوعی سرمایه گذاری در بانک محسوب می شود.

حسین زاده گفت: حرکت به سوی آموزش های کاربردی و نوین و تربیت نیروهای کارآزموده و متخصص برای جایگزینی مشاغل حساس و مدیریتی باید مورد توجه مسئولان آموزشی قرار گیرد.

سید ولی اله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران نیز در این همایش، آموزش را ابزاری برای توسعه منابع انسانی دانست و در ادامه به تبیین استراتژی های آموزشی بانک پرداخت. در ادامه این همایش، محمد علی ایزدی معاون منابع انسانی بانک ملی ایران با اشاره به اهمیت آموزش در ارتقای بهره وری و جایگاه بانک، آموزش های کاربردی و کارگاهی در حال اجرا در سطح بانک را اثرگذار عنوان کرد.

ارائه گزارش عملکرد آموزشی بانک در سال ۱۳۹۴ توسط مهرداد کامکار صالحی رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران از دیگر بخش های این همایش بود.

در این همایش که مهرزاد ذاکری مدیر امور مجلس، مسئولان اداره امور شعب استان خراسان رضوی و مسئولان و کارشناسان آموزشی بانک ملی ایران در سراسر کشور نیز حضور داشتند، چند تن از استادان دانشگاه به طرح مطالب آموزشی و اهمیت آن در توسعه منابع انسانی پرداختند.

در پایان همایش مذکور، ادارات امور شعب استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی به ترتیب رتبه های اول تا سوم از نظر عملکرد آموزشی بانک در سال ۹۴ راکسب کردند و مورد تقدیر قرار گرفتند.