تاپ خبر۲۴:مدیرعامل بانک شهر با بیان این‌ که افزایش سرمایه این بانک موفقیت بزرگی در یک سال ‌اخیر بوده است، بر ضرورت تداوم این امر تاکید کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این مطلب اظهار کرد: کل افزایش سرمایه بانک شهر از […]

تاپ خبر۲۴:مدیرعامل بانک شهر با بیان این‌ که افزایش سرمایه این بانک موفقیت بزرگی در یک سال ‌اخیر بوده است، بر ضرورت تداوم این امر تاکید کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این مطلب اظهار کرد: کل افزایش سرمایه بانک شهر از ۴هزار میلیارد ریال به ۸هزار میلیارد ریال در یک سال اخیر محقق شده است و این در حالی است که با وجود تصویب افزایش سرمایه در تیرماه سال گذشته، نقدینگی حاصل از این میزان به دلیل طی شدن مراحل اداری در سه ماه آخر سال در اختیار بانک شهر قرار گرفت.
وی با بیان این ‌که توزیع سود سهام تقسیمی بانک شهر در این مرحله افزایش سرمایه معادل ۱۵۰ریال است، افزود: سال گذشته میزان این سود، با سرمایه ۴هزار میلیارد ریال، ۱۴۰ریال بود و امسال با افزایش سرمایه صورت گرفته، سود تقسیمی در واقع ۳۰۰ریال است که با تصویب در مجمع فوق‌العاده، شرایط پرداخت به صورت ۵۰درصد نقد و ۵۰درصد سهام جایزه، در نظر گرفته شد.
پورزرندی با تاکید بر اهمیت افزایش سرمایه پایه، اظهار کرد: تمام سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامات و مسائل ارزی بانک‌ها ارتباط مستقیمی با سرمایه پایه دارد که هر چه این سرمایه بیشتر باشد میزان اعتبارات بیشتری نیز مشمول حال ذینفعان واحد اقتصادی می‌شود.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: همچنین هرگونه مبادله‌ای با سایر بانک‌ها در بخش‌های ارزی و سرمایه‌گذاری به نسبت سرمایه پایه انجام می‌شود و از این رو، افزایش سرمایه و تداوم آن بسیار حائز اهمیت است.
به گفته پورزرندی، در همین رابطه و بر اساس تصویب مجمع، هیئت‌مدیره بانک موظف شده است تا نسبت به ارائه ساز و کار افزایش سرمایه از ۱۶هزار میلیارد ریال به ۲۰هزار میلیارد ریال از محل مطالبات سهام‌داران و سود انباشتنه بنا بر درخواست سهام‌داران طی دو سال متوالی اقدام کند.