تاپ خبر۲۴: تامین مالی ۹۵۰۰ میلیارد ریالی سه شرکت فولادی و پتروشیمی بزودی در بورس کالا انجام می شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، دکتر حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان خبر فوق گفت: پذیرش قراردادهای سلف موازی استاندارد تیر آهن […]

تاپ خبر۲۴: تامین مالی ۹۵۰۰ میلیارد ریالی سه شرکت فولادی و پتروشیمی بزودی در بورس کالا انجام می شود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، دکتر حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان خبر فوق گفت: پذیرش قراردادهای سلف موازی استاندارد تیر آهن ۱۴ تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان ، اوره گرانول تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس و اوره شرکت پتروشیمی شیراز جمعا به میزان ۹۵۰۰ میلیارد ریال در هشتاد و یکمین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق مبتی بر کالا به تصویب رسید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: قرارداد سلف موازی استاندارد تیر آهن ۱۴ شرکت ذوب آهن به حجم عرضه اولیه حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ تن به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد و طبق مصوبه هیأت پذیرش ، عرضه اولیه این اوراق در دو مرحله؛ ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیارد ریال صورت خواهد پذیرفت. وی با بیان اینکه اندازه هر قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد تیر آهن ۱۴ یک برگ(معادل ۱ تن) خواهد بود، افزود: اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن ۱۴ منضم به اختیار فروش و خرید تبعی به ترتیب با نرخ قیمت اعمال ۲۴ و ۲۷ درصد خواهد بود و شرکت تأمین سرمایه امین بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف موازی استاندارد تیر آهن را قبل از سررسید تعهد کرده است و اوراق سلف را طی عمر اوراق با نرخ ۲۳ درصد روزشمار سالانه به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه بازخرید خواهد نمود.
دکتر سلطانی نژاد در ادامه گفت : همچنین در جلسه مذکور پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد اوره گرانول پتروشیمی پردیش به حجم عرضه اولیه حداکثر ۳۸۰،۰۰۰ تن به ارزش ۳،۰۰۰ میلیارد ریال نیز مورد تصویب قرار گرفت.
وی سپس گفت: طبق مصوبه هیأت پذیرش ، عرضه اولیه این اوراق در دو مرحله؛ به فاصله زمانی ۳ ماه هر یک به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد صورت خواهد پذیرفت و اندازه هر قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد اوره گرانول یک برگ(معادل ۱ تن) خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اوراق سلف موازی اوره گرانول منضم به اختیار فروش و خرید تبعی به ترتیب با نرخ قیمت اعمال ۲۳ و ۲۴ درصد خواهد بود، خاطر نشان کرد: شرکت تأمین سرمایه امین بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف استاندارد اوره گرانول را قبل از سررسید تعهد کرده است و اوراق سلف را طی عمر اوراق با نرخ ۲۲ درصد روزشمار سالانه به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه بازخرید خواهد نمود.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه گفت: در جلسه هیات پذیرش همچنین انتشار اوراق سلف موازی استاندارد محصول اوره تولیدی شرکت پتروشیمی شیراز به حجم عرضه اولیه حدود ۵۷۲،۰۰۰ تن به ارزش ۴،۰۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.
وی در پایان گفت : نرخ قیمت اعمال در اختیار فروش و خرید تبعی برای این اوراق به ترتیب ۲۳ و ۲۴ درصد و شرکت تأمین سرمایه ملت بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف استاندارد اوره گرانول را قبل از سررسید تعهد کرده است و اوراق سلف را طی عمر اوراق با نرخ ۲۳ درصد روزشمار سالانه به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه بازخرید خواهد نمود.