تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در راستای حمایت از طرح های تامین مالی بزرگ کشور، در دی و بهمن ماه امسال تامین مالی پنج فقره طرح را از منابع داخلی خود مصوب کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، از مجموع درخواست های رسیدگی شده در دی و بهمن ماه […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در راستای حمایت از طرح های تامین مالی بزرگ کشور، در دی و بهمن ماه امسال تامین مالی پنج فقره طرح را از منابع داخلی خود مصوب کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، از مجموع درخواست های رسیدگی شده در دی و بهمن ماه سال جاری، تعداد پنج فقره تامین مالی به ارزش یک هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال در حوزه های صنایع دارویی، پنل های خورشیدی، تولید لوله های پلی اتیلن و صنعت گردشگری مصوب شده است.

همچنین بانک ملی ایران در جهت اجرای سیاست های دولت مبنی بر ساماندهی و کمک به راه اندازی، تکمیل و تقویت واحدهای تولیدی با اشتغال کمتر از ۱۰۰ نفر (بنگاه های کوچک و متوسط) تا پایان بهمن ماه امسال سه هزار و ۵۲۵ فقره تسهیلات به ارزش ۲۸ هزار و ۱۸۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال پرداخت کرده است.