تاپ خبر۲۴: تاسیس موسسات پس انداز منطقه ای در ایران با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار یک گام بزرگ در جهت بهره‌مندی از ظرفیت نهادی بازار مسکن است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن،محمدهاشم بت‌شکن ،مدیرعامل بانک مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن با بیان این خبر به تشریح تجربه دنیا […]

تاپ خبر۲۴: تاسیس موسسات پس انداز منطقه ای در ایران با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار یک گام بزرگ در جهت بهره‌مندی از ظرفیت نهادی بازار مسکن است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن،محمدهاشم بت‌شکن ،مدیرعامل بانک مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن با بیان این خبر به تشریح تجربه دنیا در تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات «منطقه‌ای» پرداخت.
وی با اشاره به فعالیت توسعه‌ای بانک مسکن گفت: در این راستا سه بخش اصلی در جهت فعالیت توسعه‌ای بانک مسکن در نظر گرفته شده است که شامل توانمندسازی «خانوارهای فاقد مسکن به منظور افزایش توان و قدرت خرید مسکونی»، «فعالان بخش مسکن و ساختمان» و «بانک‌ها و موسسات تخصصی فعال در بخش مسکن و ساختمان» می‌شود.
بت شکن افزود: بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن در چارچوب این سه توانمندسازی، برای نخستین بار دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن به شکل منطقه‌ای اخیرا در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که یک گام بزرگ در جهت بهره‌مندی از ظرفیت نهادی بازار مسکن است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به گذشته تامین مالی مسکن طی ۴ دهه گذشته در ایران ادامه داد: بانک رهنی به عنوان نقطه کانونی، دو نهاد پولی و مالی یعنی بانک ساختمان و شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی در حلقه نخست و موسسه پس انداز و وام منطقه ای با هدف تامین مالی بخش مسکن در هر استان فعالیت می‌کردند. همچنین در دهه اخیر تعاونی‌های مسکن با هدف کمک به ساختمان سازی و رفع مشکل افراد کم درآمد ایجاد شدند و هم اکنون هم فعالیت می کنند.
براساس این گزارش،بت شکن صدور مجوز تاسیس صندوق های زمین و ساختمان از سوی سازمان بورس اوراق بهادار در سال گذشته و فعالیت شرکت‌های سهامی پروژه‌های ساختمانی را از اقدامات بانک مسکن طی دو سال اخیر در جهت کمک به تامین مالی بخش مسکن و ساختمان عنوان کرد و از ارائه پیشنهاد تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها و موسسه تضمین تسهیلات رهنی در لایحه جدید عملیات بانکی خبرداد.
وی مؤسسات پس‌انداز وتسهیلات مسکن را منظومه تکمیلی نظام تامین مالی مسکن عنوان کرد و گفت: سابقه فعالیت مؤسسات پس‌انداز وتسهیلات مسکن در دنیا به حدود ۲۰۰ سال پیش بر می‌گردد به طوریکه نخستین فعالیت این موسسات در سال ۱۷۷۶ در انگلستان آغاز شد.
بت‌شکن اهرم سرمایه، شرایط رقابتی، پائین آوردن نرخ هزینه تأمین سرمایه، اعطای تسهیلات و جذب سپرده منطقه‌ای، ارزش‌افزایی ذینفعان، پائین بودن هزینه‌های غیر بهره‌ای و افزایش کارائی، توسعه و آبادسازی و اشتغال منطقه‌ای و افزایش انگیزه سهامداران منطقه‌ای، سهولت در مقررات و نظارت و ایجاد ارتباط بین عرضه و تقاضای مسکن را از ویژگی‌های تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به این ویژگی‌ها ضرورت ایجاد این موسسات احساس شد. همچنین با توجه به اینکه این موسسات با سرمایه بخش خصوصی تاسیس می‌شوند بنابراین محدودیت سرمایه برطرف خواهد شد و با توجه به مقررات کفایت سرمایه بانک می توانیم ۸ تا ۱۲ برابر سرمایه تجهیز منابع و سرمایه داشته باشیم.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: این موسسات تک شعبه ای، کوچک و کارآمد هستند و یکی از نکات کلیدی نرخ ۲ درصدی سپرده قانونی برای این موسسات است. با توجه به اینکه نرخ جاری سپرده قانونی بانک ها به طور متوسط ۱۳ درصد است بنابر این ۲ درصد بسیار مفید خواهد بود.
وی افزود: بانک مسکن به منظور نهاد سازی پولی و به منظور احیای مجدد این شرکت‌ها با توجه به شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور، پیشنهاد تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن را تنظیم و به بانک مرکزی پیشنهاد نمود. پس از آن با تعامل و برگزاری جلسات متعدد در حضور متخصصان و کارشناسان شورای محترم پول و اعتبار اهداف اصلی و نحوه عملکرد این مؤسسات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۱۶ شهریور دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز وتسهیلات مسکن مشتمل بر ۱۸ ماده و ۴ تبصره به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید.