تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران در راستای توسعه عمرانی کشور ۱۳۸٫۸ میلیارد ریال در پروژه آزاد راه باغچه – مشهد مشارکت نمود. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، از آنجایی که اجرای طرح های راهسازی اکثرا منابع مالی زیادی را طلب می کند ساخت وتوسعه آزاد راه ها از […]

تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران در راستای توسعه عمرانی کشور ۱۳۸٫۸ میلیارد ریال در پروژه آزاد راه باغچه – مشهد مشارکت نمود.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، از آنجایی که اجرای طرح های راهسازی اکثرا منابع مالی زیادی را طلب می کند ساخت وتوسعه آزاد راه ها از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی کشور انجام می شود لذا بر اساس این ایده و تصویب آن ،آزاد راه های بسیاری در کشور با مشارکت بانک ها ساخته شده و یا در حال ساخت هستند.
البته هدف از همکاری بانک ها در این طرح ها ایجاد تسهیلات تردد برای ارتقای سطح ایمنی در راه ها، افزایش جا به جایی بار و مسافر و سرعت حمل و نقل ، کاهش مصرف سوخت و انرژی و همچنین استهلاک خودروها ، فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده بهینه از منابع و ذخایر کشور و مبادلات بین المللی از طریق راه های ترانزیتی کشور است.
لذا در راستای این اهداف، احداث آزاد راه باغچه – مشهد در گلوگاه استان خراسان و خراسان رضوی شروع و به بهره برداری رسیده است.
استان خراسان رضوی به دلیل کثرت تردد زائران که سالیانه حدود ۱۶ میلیون نفر است و همچنین حسن روابط همجواری با کشور های آسیای میانه بعد از انقلاب اسلامی موقعیت ممتازی یافته و ترافیک سنگینی در اکثر راه های منتهی به مشهد خصوصا حدفاصل باغچه تا مشهد حاکم شده است.
لذا با توجه به عرض محدود و مشکلات ایجاد شده در این مسیر احداث آزاد راه باغچه- مشهد با مشارکت بانک ملی و وزارت راه وترابری با هدف جلوگیری از تصادفات و خسارت های جانی و مالی وایمنی ، جابجایی سریع حمل کالا و مسافر و فراهم کردن امکان دسترسی صاحبان سرمایه و کالا به انبار و گمرکات کشور برای صادرات و واردات کالا با توجه به حسن همجواری با کشورهای آسیای میانه و اشتغال و رشد اقتصادی کشور دردستور کار قرار گرفت.
براساس گزارش توجیهی اولیه ، هزینه طرح آزاد راه مبلغ ۷۱ میلیارد ریال برآورد شده (۲۰ درصد هزینه سهم وزارت راه و ترابری و ۸۰ درصد هزینه سهم بانک ملی ایران) لیکن با توجه به تاخیر ۱۸ ماهه در شروع عملیات و تعدیل های متعلقه بر اساس شاخص های اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه عملیات اجرایی طی چندین مرحله بازنگری قرار گرفته ونهایتا منابع مورد لزوم تا مبلغ ۱۹۷ میلیارد ریال تصویب و مجوز لازم از بانک مرکزی اخد و تا پایان سال ۸۶ حدودا مبلغ ۲۰۳ میلیارد ریال هزینه شده که از مبلغ مذکور بانک ملی مبلغ ۱۳۸٫۸ میلیارد ریال و وزارت راه و ترابری مبلغ ۶۸ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
البته بر اساس مصوبه هیات وزیران قدرالسهم وزارت راه و ترابری از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافت و مقرر شد مابه التفاوت وجوه نقدی جهت انجام عملیات باقیمانده طرح هزینه شود.