تاپ خبر۲۴: معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال گذشته ۱۲۰هزار و۷۰۱ میلیارد و۵۵۲ میلیون ریال در بخش درمان این سازمان هزینه شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمد علی همتی اظهار داشت: در همین مدت، در بخش درمان مستقیم که مراکز درمانی […]

تاپ خبر۲۴: معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال گذشته ۱۲۰هزار و۷۰۱ میلیارد و۵۵۲ میلیون ریال در بخش درمان این سازمان هزینه شده است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمد علی همتی اظهار داشت: در همین مدت، در بخش درمان مستقیم که مراکز درمانی ملکی سازمان را شامل می شود۳۸هزار و۱۷میلیارد و۸۰۵ میلیون ریال هزینه شد.
وی افزود: در۳۶۰ مرکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی که شامل ۷۳بیمارستان و ۷ دی کلینیک و ۲۸۰درمانگاه است، خدمات درمانی به بیمه شدگان رایگان ارائه می شود.
دکتر همتی هزینه های بخش درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته را ۷۹هزار و۴۳میلیارد و۷۴۷میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این بخش سازمان تأمین اجتماعی، خدمات مورد نیاز بیمه شدگان را از طریق عقد قرارداد با مراکز درمانی دولتی و خصوصی تأمین می کند.
وی گفت: ۲۵ هزار و۶۲۸ پزشک و دندانپزشک مستقل، ۵هزار و۴۳۰ مرکز بهداشتی، درمانی و درمانگاه، ۱۵هزار و۵۷۰ مرکز پاراکلینیک و ۸۶۴ مرکز بستری، طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی هستند.