تاپ خبر۲۴: ​در سال گذشته بیش از هشت میلیارد تراکنش موفق از سوی مشتریان و هموطنان از طریق سامانه سپهر بانک صادرات انجام گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران میانگین تراکنش روزانه سامانه سپهر بالغ بر ٢٢ میلیون مورد بوده است که به نسبت مدت مشابه از بیش […]

تاپ خبر۲۴: ​در سال گذشته بیش از هشت میلیارد تراکنش موفق از سوی مشتریان و هموطنان از طریق سامانه سپهر بانک صادرات انجام گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران میانگین تراکنش روزانه سامانه سپهر بالغ بر ٢٢ میلیون مورد بوده است که به نسبت مدت مشابه از بیش از ٢٠ درصد رشد برخوردار بوده است.
که حاکی از استقبال آحاد جامعه از این سامانه می باشد و در طول سال ٩۴ حدود هشت میلیارد و ۴٠٠ میلیون تراکنش از طریق سامانه سپهر این بانک انجام پذیرفته است.
براساس این گزارش بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری نوین، جلب رضایت و تامین رفاه و آسایش مشتریان و همچنین صرفه جویی دروقت و هزینه هموطنان از سال ٧٩ نسبت به نصب و راه اندازی سیستم پردازش هوشمند رایانه های (سپهر) درشعب خود اقدام نموده است.
با توجه به مزیت هایی نظیر سرعت، تنوع خدمات، سهولت وامنیت بالای این سامانه گروه های مختلف و مشتریان استقبال روز افزونی برای استفاده از آن نشان می دهند.
شایان ذکر است در سایر بخش ها و خدمات بانکی در سال جاری نیز مشتریان ضمن بهره مندی از خدمات مطلوب بانک صادرات در نظر سنجی های انجام شده توسط مجموعه های مرتبط مستقل مراتب رضایتمندی خود از کیفیت خدمات دریافتی از این بانک را ابراز کرده اند.