تاپ خبر۲۴: بانک ملت در پی اخبار اخیر منتشره در رسانه ها درباره برخی از پرونده های مربوط به این بانک، بیانیه ای را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: در پی انتشار برخی اخبار و سخنان مقامات محترم قضایی در روزهای اخیر درباره برخی […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت در پی اخبار اخیر منتشره در رسانه ها درباره برخی از پرونده های مربوط به این بانک، بیانیه ای را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در پی انتشار برخی اخبار و سخنان مقامات محترم قضایی در روزهای اخیر درباره برخی پرونده های مربوط به این بانک، توضیحات ذیل اجمالاً جهت تنویر افکار عمومی و تبیین موضوع براساس مستندات مثبته موجود ارائه می شود.
ضمن قدردانی از التفات و حساسیت بایسته مقامات محترم قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و همچنین دادستان محترم تهران درخصوص ضرورت رعایت انضباط مالی و جلوگیری از تضییع احتمالی بیت المال در نظام بانکی، به نظر می رسد آنچه درخصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، به جهت اطلاق و عمومیت آن و این که اخبار منتشره متضمن جزییات نبوده می تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه ای مدیران و کارکنان شریف این بانک شود، لذا با وجود این که برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام گردیده، لیکن به آگاهی می رساند؛ آنچه در جریان رسیدگی است مربوط به تسهیلاتی است که به پشتوانه اخذ سپرده و ضمانت نامه بانکی به متقاضی پرداخت گردیده است که با توجه به استنکاف متقاضی از ایفای تعهدات در زمان مقرر، قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات قضایی و ضابطین محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول می باشد .
بدیهی است این بانک در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ذینفعان خود، بویژه در سازمان اصلی بانک، همواره مقید و ملتزم به بررسی و احراز اهلیت و ظرفیت در حد مقدور و اخذ وثائق لازم جهت ارائه تسهیلات بوده و در این مورد خاص نیز خوشبختانه اقدامات جدی جهت صیانت از بیت المال در جریان است.
در نهایت ضمن قدردانی مجدد از حساسیت، ملازمت و مساعدت های مقامات محترم قضایی به ویژه قاضی محترم ذیربط و ضابطین محترم و نیز روشنگری اصحاب رسانه، اطمینان می دهیم که در جهت صیانت از بیت المال و حفظ حقوق مردم ضمن رعایت تمامی مسائل حقوقی و حرفه ای، در تحقق این مقصود با تأسی از رویکردهای مؤکد دولت محترم از هیچ اهتمام و کوششی در جهت تأمین حقوق بانک دریغ نورزیده و هیچ گونه اغماضی نسبت به تخلف یا قصور احتمالی نخواهیم داشت .