تاپ خبر۲۴:در این بیانیه از مواضع قاطع و هوشمندانه رییس جمهوری در سازمان ملل متحد که در عین پایبندی به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی مورد تاکید امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، تصویری از ایران مقتدر و صلح دوست و طالب گفت و گو و اهل تعامل در حل مسایل منطقه ای […]

تاپ خبر۲۴:در این بیانیه از مواضع قاطع و هوشمندانه رییس جمهوری در سازمان ملل متحد که در عین پایبندی به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی مورد تاکید امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، تصویری از ایران مقتدر و صلح دوست و طالب گفت و گو و اهل تعامل در حل مسایل منطقه ای و بین المللی ارایه داد، تشکر کردند

۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از مواضع قاطع و هوشمندانه دکتر حسن روحانی در سازمان ملل متحد قدردانی کردند.
نمایندگان مجلس در این بیانیه از مواضع قاطع و هوشمندانه رئیس جمهور در سازمان ملل متحد که در عین پایبندی به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی مورد تاکید امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، تصویری از ایران مقتدر و صلح دوست و طالب گفت و گو و اهل تعامل در حل مسایل منطقه ای و بین المللی ارایه داد، تشکر کردند.
نمایندگان مجلس همچنین در این بیانیه تاکید کردند که امید داریم دولت ها امروز واقعیت مقتدرانه و تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و نقش تعیین کننده رهبری را بپذیرند و به خود آیند و به رفع تحریم های ظالمانه و احترام حقوق ملت پرافتخار و صبور ایران همت گمارند.
در این بیانیه همچنین آمده است: امیدواریم دولت ها با عنایت به نقش پررنگ ایران در حل مناقشات منطقه ای ازجمله فلسطین و سوریه به تنش ها و بی اعتمادی ها خاتمه دهند و راه حل مسایل و مشکلات منطقه ای و بین المللی را با پذیرش واقعیات موجود و نقش موثر ایران قدرتمند بجویند.