تاپ خبر۲۴:در هفته جاری آمار منابع موجود در کتابخانه و اسناد دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مرز صد هزار منبع گذشت و به عدد ۱۰۰ هزار و ۴۰۵ منبع رسید. این منابع رقمی و دیجیتالی شده شامل نسخ خطی، پایان نامه، کتاب چاپ سنگی، کتاب چاپی، عکس و سایر منابع اطلاعاتی موجود […]

تاپ خبر۲۴:در هفته جاری آمار منابع موجود در کتابخانه و اسناد دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مرز صد هزار منبع گذشت و به عدد ۱۰۰ هزار و ۴۰۵ منبع رسید.
این منابع رقمی و دیجیتالی شده شامل نسخ خطی، پایان نامه، کتاب چاپ سنگی، کتاب چاپی، عکس و سایر منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی است و رشد ۳٫۵ برابری را نسبت به پایان سال ۹۰ نشان می دهد. بر همین اساس تعداد ۲۶ هزار و ۶۶۷ عنوان پایان نامه در کتابخانه دیجیتال موجود است که به دلیل رعایت حق مولف اطلاعات بیست صفحه ابتدایی آنها از طریق آدرس http://dl.nlai.ir برای همگان قابل جست¬و¬جو و مشاهده است و اعضای سازمان نیز می توانند برای مشاهده کامل پایان نامه ها به تالار رقمی یا دیجیتال واقع در ساختمان کتابخانه ملی، ساختمان آرشیو ملی و همچنین تالار رقمی مرکز فارس مراجعه نمایند.