تاپ خبر۲۴:بیش از ۱۰ میلیون صفحه در کتابخانه و اسناد دیجیتال ملی موجود است تعداد ۱۰ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۹۰ صفحه از منابع موجود سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کتابخانه و اسناد دیجیتال ملی موجود است.  این منابع شامل تصاویر دیجیتالی نسخه های خطی، چاپ سنگی، روزنامه، سند، پایان نامه، عکس، کتب […]

تاپ خبر۲۴:بیش از ۱۰ میلیون صفحه در کتابخانه و اسناد دیجیتال ملی موجود است

تعداد ۱۰ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۹۰ صفحه از منابع موجود سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کتابخانه و اسناد دیجیتال ملی موجود است.

 این منابع شامل تصاویر دیجیتالی نسخه های خطی، چاپ سنگی، روزنامه، سند، پایان نامه، عکس، کتب چاپی، مصاحبه، چاپ سربی، فیلم، اسلاید، مقاله، موسیقیی، نقشه و اعلامیه است و مربوط به ۹۷ هزار و ۷۷۵ رکورد اطلاعاتی می شود.

از این تعداد ۵ میلیون و ۱۸۱۱ هزارو ۴۹۷ صفحه مربوط به نسخه های خطی، ۳ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۱۱ صفحه مربوط به پایان نامه ها و ۵۳۲ هزار و ۳۴۳ صفحه مربوط به کتاب های چاپی است.

گفتنی است سازمان اسنادو کتابخانه ملی برای رسیدن به هدف هاب ملی دانش کشور گام های موثری را در ایجاد کتابخانه ملی دیجیتال و دسترس پذیرکردن منابع اطلاعاتی از طریق آن انجام داده است که از آن جمله  دیجیتالی کردن منابع موجود در کتابخانه ملی است.