تاپ خبر۲۴: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست قدردانی از کارکنان خزانه داری کل کشور تاکید کرد: بودجه مهمترین و کاراترین ابزار دولت برای تحقق اهداف اقتصادی است و به همین سبب وزارت اقتصاد طی دوسال گذشته با تدوین برنامه ای جامع توانست اقدامات بنیادی و موثری در راستای حداکثرسازی بهره وری در حوزه […]

تاپ خبر۲۴: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست قدردانی از کارکنان خزانه داری کل کشور تاکید کرد: بودجه مهمترین و کاراترین ابزار دولت برای تحقق اهداف اقتصادی است و به همین سبب وزارت اقتصاد طی دوسال گذشته با تدوین برنامه ای جامع توانست اقدامات بنیادی و موثری در راستای حداکثرسازی بهره وری در حوزه خزانه صورت دهد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا ، علی طیب نیا با بیان این اینکه بودجه یک صورتحساب نیست که درآمدها و مخارج دولت در آن پیش بینی می شود، اظهار داشت: اجرای درست بودجه یکی از مهمترین ارکان مدیریت اقتصاد کشور و نیز شرط لازم برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: در نوسانات اقتصادی، بودجه مهمترین سندی است که در اختیار همه دولتها است که اتخاذ سیاست های مناسب در شرایط رکود یا تورمی را ممکن می سازد.

طیب نیا تاکید کرد: تمام اهداف دولت از جمله تخصیص کارآمد منابع، مقابله با نوسانات اقتصادی و توزیع درآمد از طریق بودجه محقق می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال سخت ترین سال به لحاظ بودجه ای در کشور بود، افزود: دو تکانه تحریم و کاهش شدید قیمت نفت باعث کندی در رسیدن به رشد اقتصادی پیش بینی شده گردید.

وی افزود: سال گذشته توانستیم به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد دست یابیم و پیش بینی ها برای سال جاری نیز دستیابی به رشد مثبت ۵ درصد است.

طیب نیا در ادامه تاکید کرد: با بودجه ای که در مجلس در حال رسیدگی می باشد و گشایش هایی که در پساتحریم برای ما در پیش است امیدواریم در سال پیش رو به رشد اقتصادی شایسته مردم ایران دست یابیم.

وی اجرای طرح جامع مالیاتی، پروژه خزانه داری الکترونیکی، نظام نوین گمرکی، بهبود محیط کسب و کار، مولد سازی دارایی های دولت و پروژه مدیریت بدهی های دولت از جمله اقدامات وزارت اقتصاد در سال جاری بود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اراده جدی دولت برای شناسایی دقیق و ساماندهی وضعیت بدهی های دولت بیان داشت: ما به دنبال ایجاد بازار بدهی ها هستیم و امیدواریم از این طریق مشکلات نظام بانکی را کاهش دهیم.

در ادامه این نشست معاون هزینه و خزانه دار کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در سالجاری، برنامه های سال ۱۳۹۵ مجموعه معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور را تشریح کرد.

سیدرحمت اله اکرمی ایجاد بازار بدهی، اسناد خزانه، اوراق مشارکت، اوراق تسویه و صکوک اجاره را از جمله مهمترین اقدامات معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور برشمرد.

لازم به ذکر است در بخش پایانی این نشست نیز مدیران معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور به تشریح اقدامات و فعالیتهای سال مالی ۱۳۹۴ در حوزه مدیریت خود پرداختند.