تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بسته پایه خدمات درمانی باید برای همه شهروندان از جمله چگونگی شناسایی بیمه شدگان، نوع دفترچه و یا کارت یکسان باشد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بسته پایه خدمات درمانی باید برای همه شهروندان از جمله چگونگی شناسایی بیمه شدگان، نوع دفترچه و یا کارت یکسان باشد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی، برگزار شد، اظهار داشت: منابع سازمان تامین اجتماعی مربوط به اندوخته بیمه شدگان اعم از کارگران، کارفرمایان و سایر بیمه شدگان است که جزء مشاغل آزاد و یا بیمه شدگان توافقی به شمار می رود.
وی افزود: طبیعی است در صندوق بیمه تامین اجتماعی تعرفه حق بیمه متفاوت باشد، به عبارت دیگر در صندوق تامین اجتماعی ۹ درصد حقوق و دستمزد بدون سقف کسر می شود اما در سایر صندوق ها این رقم معادل صفر تا ۶ درصد با رعایت ۲ برابر حداقل دستمزد کسورات بخش درمان تعیین شده است.
دکتر نوربخش ادامه داد: معتقدیم هر ایرانی علاوه بر اینکه باید از یک نوع دفترچه بیمه برخوردار باشد از یک نرخ حق بیمه نیز باید بهره مند شود اما اکنون اینگونه نیست .
وی ادامه داد: در حال حاضر کارمندان دولت و کارفرمایان دو درصد حق بیمه به دولت پرداخت می‌کنند و دو درصد دیگر نیز از محل بودجه عمومی کشور تامین می‌شود. در خصوص روستاییان نیز هر پنج درصد از محل بودجه عمومی تامین می‌شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: چالش در زمینه یکسان سازی بیمه وجود دارد اما علاوه بر اینکه باید بسته پایه خدمات درمانی برای همه شهروندان یکسان باشد، باید نوع شناسایی بیمه شدگان در نوع دفترچه یا کارت نیز یکسان باشد.
وی خاطرنشان کرد: ادغام منابع عمومی با دولتی پیچیدگی هایی دارد که در حال بررسی است اما دولت منافع جامعه کارگری و کارفرمایان را در این بررسی ها لحاظ خواهد کرد.