تاپ خبر۲۴:هشتمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت همراه اول برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هشتمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد «نقش توسعه شبکه های موبایل باند پهن(۳G/۴G)» در اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه با حضور مدیران، […]

تاپ خبر۲۴:هشتمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت همراه اول برگزار شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هشتمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد «نقش توسعه شبکه های موبایل باند پهن(۳G/۴G)» در اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه در مرکز مطالعات و بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
در این همایش که مهندس ناصر یوسف پور عضو هیأت مدیره همراه اول بعنوان یکی اعضای شورای سیاستگذاری و دکتر سیدحسن سید موسوی بعنوان رئیس کمیته علمی همایش حضور داشتند ۴ مقاله علمی ارایه شد.
در همایش مذکور به ترتیب مقالاتی با عناوین «مشخصه گذاری رویکردهای رهاسازی بار داده در شبکه های موبایل نسل ۴ از منظر تداوم کسب و کار و مقاوم سازی اقتصاد»، توسط دکتر سید حسن سید موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور مدیرعامل همراه اول، «بهینه کاوی راهکارهای عملیاتی سازی Data offloading با تأکید بر فواید اقتصادی، زیست محیطی و ارتقاء باند پهن» توسط دکتر هومن صادقی کاجی از مدیران شرکت لوتوس کام امریکا و مشاور شرکت بهپرداز جهان، «استخراج زیربلوک های لازم جهت بومی سازی و ساخت ایستگاه پایهLTE» توسط مهندس سید هاشم مداح حسین عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و در پایان «پیاده سازی SDP و Cloud بومی و نقش آن در تداوم کسب و کار اپراتورهای MBB» توسط دکتر بابک خلج عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد.
محورهای هشتمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نقش موبایل باند پهن در کاهش وابستگی های خارجی»، «افزایش خود اتکایی و توان تولید داخل»،« تاثیر فناوری‌ها و کاربردهای موبایل باند پهن در مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط تحریم و فشار»، «نقش و ویژگی‌های پایدار شبکه‌های سلولار موبایل باند پهن در اقتصاد و تشخیص، کنترل و بی اثر کردن تحریم‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت»، «نقش موبایل باند پهن و رایانش ابری در ایجاد فدرالیسم منطقه‌ای و تمرکززدایی قدرت به ‌عنوان ابزار اقتصاد مقاومتی»، «ارزیابی و تأمین کیفیت شبکه‌های موبایل باند پهن»،« Data Offloadingمتقابل بین شبکه های موبایل باند پهن، شبکه های WiFiو شبکه‌های زیرساخت داده»، «مدیریت تحرک پذیری و ارتقاء کیفیت در شبکه‌های LTE ماکروسل و فمتوسل»، «نقش ابعاد سه گانه پیشرفت فناوری، فواید اقتصادی و نتایج زیست محیطی ناشی از جاری سازی شبکه‌های۳G/۴G در ایجاد اقتصاد پایدار»، «شهروند هوشمند پایه گذار شهر هوشمند» عنوان شده بود.