تاپ خبر۲۴: نشست کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانک های دولتی و خصوصی شده به میزبانی بانک ملت برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، در این جلسه که با حضور روسای ادارات رفاه، معاونان و کارشناسان حوزه های رفاهی و درمانی بانک های مذکور برپا شد، نتایج جلسات کمیسیون های فرعی برای تصویب […]

تاپ خبر۲۴: نشست کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانک های دولتی و خصوصی شده به میزبانی بانک ملت برگزار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، در این جلسه که با حضور روسای ادارات رفاه، معاونان و کارشناسان حوزه های رفاهی و درمانی بانک های مذکور برپا شد، نتایج جلسات کمیسیون های فرعی برای تصویب در کمیسیون اصلی مطرح شد.
در این نشست، داوود براتی رییس اداره کل رفاه و جبران خدمت بانک ملت به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانک های دولتی و خصوصی شده، گزارشی از عملکرد این کمیسیون در یک سال و نیم گذشته ارائه کرد.
بحث درمان، تسهیلات کارکنان، مسائل بازنشستگان، تسهیلات رفاهی و ورزشی و … از جمله مواردی است که به صورت ماهانه در کمیسیون های اصلی و فرعی ادارات رفاه بانک ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
اعضای کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانک ها در این جلسه، از تلاش های بانک ملت به عنوان دبیر کمیسیون در یک سال و نیم گذشته در جهت سامان بخشی به امور رفاهی کارکنان و ایجاد هماهنگی و انسجام بین بانک ها در این زمینه، قدردانی کردند.
بر اساس این گزارش، بانک ملت برای دومین دوره پیاپی است که با رای اعضا، دبیری کمیسیون مذکور را برعهده گرفته است.