تاپ خبر۲۴:رمسابقه ۱۵ جانبه کشتی به میزبانی هیت کشتی باقرشهر برگزارمی گردد. حسینی مسئول برگزاری این مسابقات گفت:هدف ازبرگزاری این مسابقات راسطح بندی کشتی گیران و رقابتی شدن جوانان این منطقه برای حضوردرعرصه های بالا ترکشوری وبین المللی عنوان کرد. وی در ادامه افزود: این برای چندمین باراست که این منطقه میزبان این مسابقات درسطح […]

تاپ خبر۲۴:رمسابقه ۱۵ جانبه کشتی به میزبانی هیت کشتی باقرشهر برگزارمی گردد.
حسینی مسئول برگزاری این مسابقات گفت:هدف ازبرگزاری این مسابقات راسطح بندی کشتی گیران و رقابتی شدن جوانان این منطقه برای حضوردرعرصه های بالا ترکشوری وبین المللی عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: این برای چندمین باراست که این منطقه میزبان این مسابقات درسطح بالا می باشد.
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد:این مسابقه باحضورتیمهای تهران-توابع تهران وکرج دررده های سنی نونهالان وخردسالان درروزجمعه۹۳/۱۰/۵ درباقرشهربرگزارمی شود.
وی درپایان افزود:این مسابقه باحمایتهای بی دریغ حاج اکبرابراهیمی مدیرعامل مجموعه تالارهای گلسرخ که همیشه حامی ورزش این منطقه بوده وهستندوتربیت بدنی وشورای شهرباقرشهربرگزارمی گردد.