تاپ خبر۲۴: با حضور ناصر شاهباز عضو هیات مدیره، عباس شفیعی معاون پشتیبانی و حبیب الله رشید ارده معاون منابع انسانی بانک ملی ایران، مراسم تودیع و معارفه روسای ادارات کل کارپردازی و مهندسی و املاک بانک برگزار شد. دراین مراسم از زحمات رییس اسبق اداره کل کارپردازی تقدیر به عمل آمد.

تاپ خبر۲۴: با حضور ناصر شاهباز عضو هیات مدیره، عباس شفیعی معاون پشتیبانی و حبیب الله رشید ارده معاون منابع انسانی بانک ملی ایران، مراسم تودیع و معارفه روسای ادارات کل کارپردازی و مهندسی و املاک بانک برگزار شد.

دراین مراسم از زحمات رییس اسبق اداره کل کارپردازی تقدیر به عمل آمد.