تاپ خبر24:مراسم اعطای گواهینامه استاندارد آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار بانک ملی ایران با حضور محمد حسین طاهری مدیر کل استاندارد استان تهران برگزار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، مدیر کل استاندارد استان تهران در این مراسم که مجید ترکمانی رئیس اداره کل شبکه و زیر ساخت و کارشناسان این اداره حضور داشتند، با گرامیداشت روز جهانی استاندارد گفت: بانک ملی ایران نخستین بانکی است که در شبکه بانکی کشور موفق به اخذ گواهینامه استاندارد آزمایشگاه INSO 17025و INSO 15408 در حوزه فناوری اطلاعات، فنون امنیتی، معیار ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات و مولفه های تضمین امنیتی و نیز استاندارد  INSO 20843(ISO/IEC 25051) در حوزه مهندسی نرم افزار، نیازمندی های کیفی سامانه و محصول نرم افزاری و ارزشیابی دستور العمل آزمون از سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

وی افزود: اخذ چنین گواهینامه ای توسط بانک ملی ایران کار کوچکی نیست و دستیابی به آن مستلزم همتی بلند، دانش و پشتکاری مستمر است که به خوبی در عملکرد مجموعه بانک ملی ایران ظهور و بروز داشته است.

طاهری با اشاره به اهمیت مقوله امنیت به خصوص در حوزه نرم افزارهای بانکی، ادامه داد:با توجه به خطراتی که در عرصه های مجازی برای کشور وجود دارد،این اقدام بانک ملی ایران،اقدام مثبتی است که امیدوارم بانک های دیگر نیز با تاسی به نقش پیشروی بانک ملی ایران،نسبت به راه اندازی چنین آزمایشگاه استانداردی اقدام کنند.

مدیر کل استاندارد استان تهران با تشریح دستاوردهای دوران تحول در این سازمان، بیان کرد: یکی از دستاوردهای سازمان استاندارد در دوران تحول، در کنار استانداردسازی کالا، پرداختن به استاندارد بخش خدمات بود که یکی از زیر شاخه های آن انفورماتیک است.در این باره شرایطی فراهم شد تا مجموعه های دارای ظرفیت به سادگی بتوانند نسبت به اخذ گواهینامه و تطابق خود با استانداردها تلاش کنند.