تاپ خبر۲۴:سیزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ۲۸ آبان ماه سال جاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می می شود. از محورهای این همایش می توان به موضوع حفاظت و نگهداری نسخ خطی، فهرست‌ نگاری نسخ خطی، صحافی، مرمت و آسیب‌شناسی نسخ خطی، اهدای نسخ خطی به کتابخانه‌ ها، تصحیح و تحقیق نسخ […]

تاپ خبر۲۴:سیزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ۲۸ آبان ماه سال جاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می می شود.
از محورهای این همایش می توان به موضوع حفاظت و نگهداری نسخ خطی، فهرست‌ نگاری نسخ خطی، صحافی، مرمت و آسیب‌شناسی نسخ خطی، اهدای نسخ خطی به کتابخانه‌ ها، تصحیح و تحقیق نسخ خطی، تحقیق در عرصه ‌های مربوط به نسخه‌ شناسی، نسخه ‌پردازی و شیوه تصحیح و ترجمه نسخ خطی اشاره کرد.
ارزیابی، معرفی و تقدیر از مجلات تخصصی در حوزه نسخ خطی، مقالات نقد و معرفی متون و نسخه‌شناسی، نسخ خطی تصحیح شده، پایان‌نامه‌های دانشجویی در زمینه تصحیح متون و نسخه شناسی و تولیدات رادیویی و تلویزیونی از دیگر محورهای این همایش است.
گفتنی است یازدهمین و دوازدهمین دوره آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی به ترتیب در شهرهای مشهد و شیراز برگزار شده بود.