تاپ خبر۲۴ :دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی با حمایت بانک ملت و مشارکت شرکت خدمات انفورماتیک و شهرداری تهران، در سالن همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت؛ در این همایش، مدیریت ریسک سازمانی در عمل، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک […]

تاپ خبر۲۴ :دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی با حمایت بانک ملت و مشارکت شرکت خدمات انفورماتیک و شهرداری تهران، در سالن همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت؛ در این همایش، مدیریت ریسک سازمانی در عمل، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک سازمانی، جایگاه رتبه بندی اعتباری در مدیریت ریسک، رابطه بین ریسک سرمایه انسانی و تداوم رقابتی سازمان ها، مدیریت ریسک سازمانی در صنعت بیمه و نقش اکچوئری در مدیریت ریسک سازمانی و … به بحث و بررسی گذاشته شد.
دکتر رضا یاریفرد، مدیر واحد مدیریت ریسک بانک ملت در سخنرانی خود در این کنفرانس با عنوان مدیریت ریسک در عمل، بر مدیریت ریسک سازمانی متناسب با حجم فعالیت ها و نوع کار سازمان تاکید کرد و گفت: مدیریت ریسک، وظیفه تک تک افراد یک سازمان است و باید به یک وظیفه تبدیل شود.
وی با بیان این نکته که مدیریت ریسک در تدوین استراتژی ها و شناسایی رویدادها به کار گرفته می شود، خاطرنشان کرد: بحران های اقتصادی، سود ناشی از ریسک پذیری، ارتباط با مدیریت ریسک و تمرکز اشتهای ریسک بر کیفیت مدیریت ریسک، از دلایل ضرورت طراحی چارچوب اشتهای ریسک است.
دکتر یاریفرد با تاکید بر این نکته که پذیریش ریسک خیلی پایین تر یا خیلی بالاتر از ظرفیت ممکن است به ایجاد بحران برای سازمان تبدیل شود، ادامه داد: نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، وضعیت نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، شاخص های اقتصادی سند اشتهای ریسک به شمار می روند.
وی در عین حال، از وضعیت فعلی، ظرفیت ریسک، سطح تغییرات ریسک و سطح مطلوب ریسک سازمان به عنوان عناصر پایه ای تعیین کننده اشتهای ریسک در یک سازمان نام برد.