تاپ خبر۲۴:سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری با حمایت ویژه اپراتوراول در کیش برگزار می شود. در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه سال جاری، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری با حضور جمعی از اندیشمندان و صاحبنظران و نمایندگان بنگاه¬های بزرگ داخلی و خارجی و با حمایت ویژه همراه اول برگزار […]

تاپ خبر۲۴:سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری با حمایت ویژه اپراتوراول در کیش برگزار می شود.
در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه سال جاری، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری با حضور جمعی از اندیشمندان و صاحبنظران و نمایندگان بنگاه¬های بزرگ داخلی و خارجی و با حمایت ویژه همراه اول برگزار می شود.
در این کنفرانس دو روزه که توسط انجمن مدیریت فناوری ایران در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار می شود، همراه اول به عنوان برنامه ریز و مجری نشست تخصصی «مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» حضور خواهد داشت.
محورهای سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری «نقش بنگاه¬های بزرگ اقتصادی و شبکه ها در توسعه فناوری»، «مدیریت فناوری در بنگاه های بزرگ اقتصادی و شبکه ها»، «تأثیر سیاست های کلان ملی بر توسعه فناوری در بنگاه های بزرگ اقتصادی و شبکه ها»، «نقش دیپلماسی فناوری در توسعه همکاری های فناورانه بنگاه های بزرگ اقتصادی»، «طرح های کلان ملی توسعه فناوری و پیوند آنها با بنگاه های بزرگ اقتصادی و شبکه ها» و «حوزه های مرتبط با مدیریت فناوری» عنوان شده است.