تاپ خبر۲۴: مراسم هشتمین دوره قرعه کشی جوایز حساب های پذیرندگان پایانه های فروشگاهی(pos) بانک رفاه کارگران برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴، یژه ۱۰۰ میلیون ریالی، ۴۰ هدیه ویژه ۵میلیون ریالی و ۴۰۰ هدیه ویژه دو میلیون و پانصد هزار ریالی مشخص شدند. اسامی برندگان اصلی و سایر برندگان از طریق وب سایت اطلاع […]

تاپ خبر۲۴: مراسم هشتمین دوره قرعه کشی جوایز حساب های پذیرندگان پایانه های فروشگاهی(pos) بانک رفاه کارگران برگزار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴، یژه ۱۰۰ میلیون ریالی، ۴۰ هدیه ویژه ۵میلیون ریالی و ۴۰۰ هدیه ویژه دو میلیون و پانصد هزار ریالی مشخص شدند. اسامی برندگان اصلی و سایر برندگان از طریق وب سایت اطلاع رسانی بانک رفاه کارگران به نشانی www.refah-bank.irاطلاع رسانی خواهد شد.