تاپ خبر۲۴: با برگزاری قرعه کشی طرح کارشا، برنده خوش شانس خودرو BMWz۴ باشگاه مشتریان بانک ملت مشخص شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در قرعه کشی های طرح کارشا که با حضور نمایندگان ادارات کل این بانک و با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه برپا […]

تاپ خبر۲۴: با برگزاری قرعه کشی طرح کارشا، برنده خوش شانس خودرو BMWz۴ باشگاه مشتریان بانک ملت مشخص شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در قرعه کشی های طرح کارشا که با حضور نمایندگان ادارات کل این بانک و با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه برپا شد، برندگان خوش شانس آخرین قرعه کشی های باشگاه مشتریان بانک ملت در سال جاری مشخص شدند.
بر اساس این گزارش، در قرعه کشی نخست، یک دستگاه خودروی BMWz۴ بین آن دسته از مشتریان بانک ملت که در دوره شش ماهه اجرای طرح کارشا از اول شهریورماه تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری موفق به کسب حداقل ۱۰ کارشا شده بودند، قرعه کشی شد.
در قرعه کشی دوم هم دو فقره کمک هزینه سفر به عجایب هفتگانه جهان هریک به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال به قید قرعه به دو نفر از مشتریان بانک ملت که در سه دوره دو ماهه اجرای طرح کارشا موفق به کسب حداقل ۵۰ کارشا شده بودند تعلق گرفت.
قرعه کشی سوم طرح کارشا مربوط به تعیین برندگان ۲۰ سکه کارشا بود که به سه مشتری خوش شانس بانک ملت که در سه دوره دو ماهه اجرای طرح کارشا موفق به کسب حداقل ۳۰ کارشا شده بودند اختصاص یافت.
در قرعه کشی آخر هم، برندگان ۲۰۰ سکه بهار آزادی از بین آن دسته از مشتریان بانک ملت که در سه دوره دو ماهه اجرای طرح کارشا موفق به کسب حداقل ۱۰ کارشا شده بودند، تعیین شدند.
اسامی برندگان پس از تایید نهایی و طی مراحل اداری از طریق وب سایت باشگاه مشتریان و سایت اینترنتی بانک ملت به اطلاع عمومی خواهد رسید.

یک