تاپ خبر۲۴: یکی از تفاوت های برنامه ششم با برنامه های گذشته این است که بودجه سنواتی به صورت یکساله در نظر گرفته شده و در هر یک از سالها منابعی که مطمئن تر در اختیار قرار گیرد به رشد اقتصادی دست خواهیم یافت. معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور […]

تاپ خبر۲۴: یکی از تفاوت های برنامه ششم با برنامه های گذشته این است که بودجه سنواتی به صورت یکساله در نظر گرفته شده و در هر یک از سالها منابعی که مطمئن تر در اختیار قرار گیرد به رشد اقتصادی دست خواهیم یافت.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای آنکه بتوان با هر شرایطی بهره مندی مناسب برای توسعه کشور داشته باشیم باید برنامه ریزی مناسبی تهیه شود، بنابر این برنامه ششم که در دست تهیه قرار دارد براساس دوران پساتحریم تهیه خواهد شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت عصر دوشنبه در حاشیه اولین جلسه عمومی اعضای ستاد برنامه و شوراهای برنامه ریزی برنامه ششم در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات دولت در دوران پساتحریم، افزود: برای اینکه بتوانیم در شرایط غیرتحریمی بهره مندی بیشتری داشته باشیم باید اهداف و برنامه ها شتاب بیشتری داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در خصوص اینکه باید برای این اهداف در دوران پساتحریم منتظر برنامه ششم بود یا خیر؟ گفت: برنامه ششم با توجه به واقعیت های موجود در دست تهیه است و چند ماه طول می کشد تا تهیه بشود و از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا خواهد بود.

نوبخت گفت: یکی از تفاوت های برنامه ششم با برنامه های گذشته این است که بودجه سنواتی به صورت یکساله در نظر گرفته شده و در هر یک از سالها منابعی که مطمئن تر در اختیار قرار گیرد به رشد اقتصادی دست خواهیم یافت.

وی در خصوص آزادسازی پول های بلوکه شده نیز اظهار داشت: این منابع به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش منابعی است که ناشی از فروش نفت می باشد و سالها به جهت محدودیت های تحریم به داخل منتقل نشده است، بخش دیگر منابعی است که مربوط به سرمایه گذاری های ناشی از تحریم در کشور صورت نگرفته و این بیش از منابعی که به عنوان منابع ضبط شده در خصوص آن صحبت می شود، است.

معاون رییس جمهوری در خصوص زمان آزادسازی پول های بلوکه شده گفت: این مساله یک برآیندی دارد که براساس برنامه ریزی است که از سوی طرفین درباره آن تصمیم گیری خواهد شد تا اقداماتی را انجام دهند تا تحریم ها برطرف شوند.

نوبخت در خصوص ضعف مسائل بین المللی در برنامه های توسعه گذشته و نگاه دولت در برنامه ششم توسعه موجود، گفت: دست یافتن به رشد هشت درصدی اقتصادی نیازمند ترکیب منابع داخلی و خارجی است.

وی افزود: نیازمند فرصت سازی هستیم تا از امکانات کشورهای منطقه و دیگر کشورها استفاده کنیم و تلاش خواهیم کرد به طور واقع بینانه از همه ابزارهای موجود بهره مند شویم.

نوبخت در خصوص دغدغه کارشناسان نسبت به افزایش واردات پس از آزادسازی پول های بلوکه شده نیز گفت: مقدمه رشد اقتصادی که در برنامه ششم در نظر گرفته شده از طریق تولید داخل است زیرا برای تحقق آن به یک رشد درون زا و برون نگر نیاز داریم.

وی افزود: موضوع اشتغال از طریق واردات صورت نمی گیرد ولی بخشی از اهداف برای رسیدن به رشد اقتصاد اجتناب ناپذیر از مسایل وارداتی است.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: پر کردن بازار داخلی از کالاهای خارجی برای کشور مزیت نیست اگرچه ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی وقتی آثار آن از بین برود مشکلات بلندمدت آن ظاهر خواهد شد.

نوبخت در خصوص اینکه نقدینگی پساتحریم موجب افزایش تورم نخواهد شد، گفت: دولت به دنبال افزایش تورم نیست لذا در طول سالهای گذشته تلاش کردیم همراه با خروج از رکود تورم را نیز مهار کنیم.

وی اظهار داشت: این موضوع در شرایط پساتحریم نیز به عنوان اهداف اصلی مورد تاکید خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه، گفت: تامین منابع لازم از داخل و خارج از الزامات این اهداف است، هرچند از دیگر اهداف برای تحقق آن ایجاد هماهنگی میان قوا می باشد بنابراین از همه ابزارها و توان قوا بهره مند خواهیم شد تا به رشد هشت درصدی برسیم.