تاپ خبر۲۴: از سال گذشته و همزمان با ورود سالاری، مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی، ادعاهایی پیرامون سوابق تحصیلی و آموزشی سالاری وی مطرح شد و این روزها دوباره همزمان با مطرح شدن نام سالاری به عنوان کاندیدای وزارت صمت، مطالب در فضای مجازی از سوی عده‌ای تکرار شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از […]

تاپ خبر۲۴: از سال گذشته و همزمان با ورود سالاری، مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی، ادعاهایی پیرامون سوابق تحصیلی و آموزشی سالاری وی مطرح شد و این روزها دوباره همزمان با مطرح شدن نام سالاری به عنوان کاندیدای وزارت صمت، مطالب در فضای مجازی از سوی عده‌ای تکرار شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از ایسنا، برخی در فضای مجازی در باره مدرک دکتری مدیریت نفت‌ و گاز از دانشگاه‌ بوردو فرانسه را ادعاهایی را مطرح کردند. این در حالی است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره بیان کرد که « تحصیلاتم را در حوزه حقوق عمومی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران به پایان رساندم؛ که پذیرش از طریق کنکور دکتری یا همان آزمون متمرکز سازمان سنجش بوده است. اینها همه مشخص است و از دانشگاه تهران قابل استعلام است.»

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حوزه مدیریت نیز در یک دوره آموزشی که به صورت مشترک از سوی دانشگاه بوردوی فرانسه و سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد شرکت کردم گفت: دو مرجع برگزار کننده هردو مدارکی صادر کرده اند. مدرک بوردوی فرانسه دی. بی. ای یا همان دکترای حرفه ای است و مدرک سازمان مدیریت صنعتی هم تحت عنوان “سطح دکترای مدیریت” صادر شده است.

صیانت از امنیت روان خانواده تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت ایرانیان را تحت پوشش دارد، ایسنا را بر آن داشت تا پیگیری‌هایی جهت اعتبارسنجی مدرک مدیرعامل این سازمان را از دستگاه های ذیربط ازجمله سازمان مدیریت صنعتی انجام دهد که در پی می آید:

سالاری دارای مدرک دکتری تخصصی Ph.D رشته حقوق عمومی دانشگاه تهران است و تاکنون نیز دو کتاب با عناوین “تحصیل و تملک اراضی توسط دولت” و ” الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران از منظر قانون اساسی ” برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری خود تالیف و منتشر کرده است.

در خصوص صحت و اعتبار مدارک تحصیلی وی در حوزه مدیریت نیز، سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مجری برگزار کننده دوره مشترک با دانشگاه بوردو، در تاریخ سوم سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) از دانشگاه مذکور استعلام کرده و تایید مدرک وی را خواستار شده است که تصویر این نامه‌نگاری در پی می آید:

دانشگاه بوردو نیز به فاصله ۲۴ ساعت، به مکاتبه و استعلام سازمان مدیریت صنعتی پاسخ داده و مدرک DBA مصطفی سالاری را تایید کرد که تصویر این نامه نیز در پی آمده است:

دوره تحصیلی مذکور طی‌سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به صورت مشترک برگزار شده است.

سازمان مدیریت صنعتی پس از نتیجه استعلام دانشگاه بوردو، در نامه ای به استعلام موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی درباره مدرک DBA مصطفی سالاری که ریاست هیئت امنای موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی را برعهده دارد، پاسخ داد و اعتبار آن را تایید کرد که به این شرح است:

یکی از موضوعات دیگر مطروحه درباره مدرک سالاری، بحث انطباق رشته تحصیلی با قوانین جهت تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی بود که سال گذشته مطرح شد که دیوان عدالت اداری پس از استعلام از سازمان امور اداری استخدامی کشور،‌انطباق رشته تحصیلی وی (دوره سطح دکتری مدیریت) با قوانین،‌جهت تصدی این سمت را تایید و مبادرت به صدور رای قطعی نموده است. متن رای دیوان عدالت اداری در پی می آید: