تاپ خبر۲۴: مدیرکل امور فناوری وزارت نفت با اشاره به واگذاری توسعه فناورانه چند میدان عظیم کشور به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور گفت: توسعه فناوریهای حوزه پایین دست صنعت نفت نیز با همکاری دانشگاهها در حال بررسی است. محمدابراهیم شفیعی در مورد مطالعات حوزه پایین دست صنعت نفت گفت: تلاش می شود تا از […]

تاپ خبر۲۴: مدیرکل امور فناوری وزارت نفت با اشاره به واگذاری توسعه فناورانه چند میدان عظیم کشور به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور گفت: توسعه فناوریهای حوزه پایین دست صنعت نفت نیز با همکاری دانشگاهها در حال بررسی است.
محمدابراهیم شفیعی در مورد مطالعات حوزه پایین دست صنعت نفت گفت: تلاش می شود تا از طریق دانشهای فنی موجود و روزآمدکردن آنها با هماهنگی و همکاری دانشگاههای کشور به فناوریهای مورد نیاز در حوزه پایین دست صنعت نفت دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به واگذاری توسعه فناورانه تعدادی از میدانهای عظیم کشور به ۷ دانشگاه و ۲ مرکز تحقیقاتی اظهار کرد: هدف از این واگذاری، انتقال، بومی‌سازی، توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت بویژه در حوزه ازدیاد برداشت، بهبود تولید و در نهایت نهادینه‌سازی فناوریها و پرکردن شکاف موجود در مسیر توسعه‌ فناوری و برطرف کردن کمبودهایی که در گذار از مرحله تحقیق و پژوهش به مرحله تجاری‌سازی در طرحها و پروژه های صنعت نفت وجود دارد، است.
شفیعی افزود: انتظار می رود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی طرف قرارداد بتوانند از طریق شبکه‌سازی با مراکز توسعه فناوری و آرایش جدیدی که در نحوه انجام کار، تجهیز آزمایشگاهها و یا استفاده از خدمات آزمایشگاهی مراکز دیگر و همچنین تقویت کادر علمی صورت می دهند از این فرصت استثنایی برای ایجاد شرایط بهینه و در نهایت دست یافتن به فناوریهای نوین استفاده کنند.
مدیرکل امور فناوری وزارت نفت با اشاره به این که کشور ما در سالهای گذشته در حوزه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی شتاب خوب و مناسبی داشته، تصریح کرد: در حال حاضر لازم است که در حوزه فناوری با یک برنامه ریزی بسیار شفاف و دقیق، زمینه ایجاد یک جهش فناوری فراهم شود.
تسریع برداشت از میدانهای مشترک
شفیعی به واگذاری تعدادی از میدانهای مشترک کشور در این قراردادها اشاره و اظهار کرد: با توجه به اهمیت بالای کاربرد فناوریهای نوین و ضرورت استفاده از فناوریهای پیشرفته در تمامی میدانها، توجه خاصی برای سرعت بخشیدن به برداشت از این مخازن نیز صورت پذیرفته است.
وی در مورد برنامه های نظارتی به منظور کاربردی کردن پژوهشهایی که از طرف دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به انجام می‌رسد و تبدیل آنها به فناوریهای بومی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل نظارت بر طرحها و پروژه های پژوهش و فناوری، نظارت در سه سطح نظارت کارگاهی(دستگاه نظارت مستقیم) که مسئولیت نظارت بر روند پیشرفت کار در زمان مقرر و توجه به اثربخشی و نتیجه کار دارد، نظارت ستاد شرکتهای اصلی بر همه اقدامات برای حصول نتیجه و نظارت عالی بر حسن اجرای تعهدات، نتایج حاصله و اثربخشی و مسئولیت تشکیل کمیته‌های مشترک کاری که به نمایندگی از وزارت نفت و حسب تکالیف قانونی به معاونت پژوهش و فناوری محول شده، تعریف شده است.
به گفته مدیرکل امور فناوری وزارت نفت، به این منظور، معاونت پژوهش و فناوری ماموریت دارد تا با هماهنگی کامل با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در اسرع وقت نسبت به تنظیم، تدوین و نظارت بر سیاستهای ابلاغی در این باره اقدام کند.
شفیعی ادامه داد: تدوین ساز و کار و فرآیند ارزیابی و اثربخشی عملکرد ماحصل از اجرای طرحها، تعریف ساز و کار و فرآیند تهیه و تصویب شرح نیازها و خدمات مربوطه، تهیه و ارائه معیارهای برآورد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای هر طرح، تعیین شاخصهای ارزیابی همکاران خارجی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منتخب، حل اختلاف با تائید پیشنهاد فسخ و یا تعلیق قراردادها و موافقت‌نامه‌های منعقده و بالاخره تدوین و پیشنهاد حدود و نحوه نظارت عالی کمیته مشترک از جمله این سیاستها هستند که با ارائه گزارشات دوره‌ای و برگزاری جلسات منظم، آخرین وضع پیشرفت طرحها و پروژه‌های واگذار شده و اقدامات صورت گرفته به وزیر نفت گزارش خواهد شد.
وی یادآور شد: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نیز موظف شده اند تا با تقویت امکانات لازم برای اجرای فعالیتهای تحقیقاتی توسعه فناوری در حوزه ازدیاد برداشت و بهبود تولید از مخازن نفت و گاز، رسمیت بخشیدن به مراکز تحقیقات ازدیاد برداشت را در قالب فعالیت تمام وقت اعضای هیئت علمی و کارکنان خود امکانپذیر ساخته و با تمرکز حرفه‌ای بر قراردادهای منعقده، شرایط همکاری بلند مدت ده ساله را فراهم کنند.
مدیرکل امور فناوری وزارت نفت با اشاره به این که معاونت پژوهش و فناوری برنامه‌های بازدید از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منتخب را تنظیم کرده است، افزود: در حال حاضر از پنج دانشگاه -مرکز تحقیقاتی بازدید اولیه صورت پذیرفته است.
براساس قراردادی که پارسال امضا شد، توسعه فناورانه میدان اهواز به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان کرنج به دانشگاه آزاد اسلامی، میدان کوپال به دانشگاه صنعتی شریف، میدان منصوری به دانشگاه شیراز، میدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت، میدان بی بی حکیمه به پژوهشکده ازدیاد برداشت، میدان آزادگان جنوبی به دانشگاه انستیو مهندسی نفت دانشگاه تهران، میدان نفتی دارخوین به دانشگاه امیرکبیر و مطالعه میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبریز سپرده شده است تا برای انجام مطالعات فناورانه از جمله مطالعه ازدیاد برداشت از آنها اقدام کنند.