تاپ خبر۲۴:همراهی با مشتریان و مخاطبان بانک برای درک نیازهای مرتبط با خدمات بانکداری مورد نظر آنها از رویکردهای ویژه ­ی بانک آینده است. بانک آینده با “مجموعه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی”، از نزدیک نیازهای مشتریان را شناسایی و راه‏ حلی مناسب برای آن ارایه می­ دهد. راه ‏حلی که با دید آینده­ نگرانه این […]

تاپ خبر۲۴:همراهی با مشتریان و مخاطبان بانک برای درک نیازهای مرتبط با خدمات بانکداری مورد نظر آنها از رویکردهای ویژه ­ی بانک آینده است.
بانک آینده با “مجموعه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی”، از نزدیک نیازهای مشتریان را شناسایی و راه‏ حلی مناسب برای آن ارایه می­ دهد. راه ‏حلی که با دید آینده­ نگرانه این بانک توسعه می‌یابد. در این برخورد نزدیک، فاصله از میان می­رود و درک بیشتری همراه با تعامل در ارایه ­ی خدمات بانکداری الکترونیکی توسط کاربر تجربه می­شود و این همان برخورد نزدیک با آینده است.
“به هم رسیدن” و یا “ملاقات” همان تعبیری است که معنای لغوی واژه “برخورد” را بازتاب می‌دهد و از طرفی جنس تجربه­ ی یک خدمت بانکداری الکترونیکی بانک آینده را نیز با دقت هرچه تمام­ تر بیان می­کند.
این­گونه و با تکیه بر مفهوم “برخورد نزدیک با آینده”، تجربه “نزدیک بودن”، محور یگانه و کلیدی در تعریف و توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی است و مشتریان و مخاطبان ما در راستای تجربه‌ای متفاوت، شخصی و متناسب­ سازی شده، خدمات بانکداری الکترونیکی بانک آینده را همراهی خواهند کرد.
این مفهوم با توسعه مجموعه ای نوین از خدمات بانکداری الکترونیکی میسر می­شود، خدماتی که یک تجربه از نزدیک را با دیدی آینده­ نگرانه و از طرف بانک آینده ارایه می­دهند. برخی از این خدمات شامل “پیشخوان مجازی” و برنامه­ های کاربردی “همراه کارت”و”سامانه هدف” می­باشند.
در “پیشخوان مجازی”، نزدیک بودن فاصله فیزیکی به مشتری با در نظر گرفتن خدمات تحویل در محل و همچنین پیشخوان تلفنی، نمود پیدا می­ کند. برخورد نزدیک در این خدمت همان تحویل خدمات در محل مشتری است که فاصله فیزیکی خدمات بانک با مشتری را از میان برمی­دارد.
◦در “همراه کارت” نزدیک بودن و همراه بودن خدمات بانکی با مشتری، مورد تاکید است که بوسیله تلفن همراه میسر شده است. بانک، نزدیک­تر از آنچه به نظر می­رسد در دستان مشتری است و برخورد نزدیک با تلفن همراه مشتری رخ می­دهد.

◦در “سامانه هدف”، رویکرد “برخورد نزدیک” از جنس تعامل و درک نیازها و مراقبت و راهنمایی کاربر از نزدیک، است. شخصی­ سازی خدمات بانکداری الکترونیکی پیش نیازی لازم دارد که همان نزدیک بودن به فرهنگ و رفتار کاربر برای درک متقابل نیازها و ارایه راه حل مناسب برای وی است