تاپ خبر۲۴:طرح تبلیغاتی کمپین «مثل آب خوردن» بانک کشاورزی به عنوان طرح آگهی برتر انتخاب و معرفی شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، این طرح با هدف معرفی خدمات بانکداری الکترونیک این بانک طراحی و اجرا شد که از سوی هیأت داوران به عنوان […]

تاپ خبر۲۴:طرح تبلیغاتی کمپین «مثل آب خوردن» بانک کشاورزی به عنوان طرح آگهی برتر انتخاب و معرفی شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، این طرح با هدف معرفی خدمات بانکداری الکترونیک این بانک طراحی و اجرا شد که از سوی هیأت داوران به عنوان آگهی برتر فصل تابستان ۹۴ در روزنامه های سراسری انتخاب و معرفی شد.

براساس این گزارش، مرکزتوسعه و ارتباطات روزنامه همشهری پس از پایش روزنامه های سراسر کشور ، آگهی های تجاری برتر هر فصل را بر اساس رأی هیئت داوران انتخاب و معرفی می کند که طرح تبلیغاتی«مثل آب خوردن» بانک کشاورزی به عنوان یکی از سه طرح برتر فصل تابستان انتخاب شد.

این گزارش می افزاید، در فصل پیش نیز طرح «طلوعی دوباره» بانک کشاورزی که با هدف اطلاع رسانی خرید تضمینی گندم پس از ۱۰ سال با عاملیت این بانک طراحی و اجرا شده بود، از سوی هیأت داوران به عنوان آگهی برتر فصل بهار ۹۴ در روزنامه های سراسری انتخاب و معرفی شد.