تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران آمادگی دارد تا تسهیلات لازم برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قالب عقد مشارکت مدنی فراهم کند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشارکت مدنی یکی از عقود موثر برای توسعه فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران آمادگی دارد تا تسهیلات لازم برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قالب عقد مشارکت مدنی فراهم کند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشارکت مدنی یکی از عقود موثر برای توسعه فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است که در آن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد با بانک تقسیم می شود.
این تسهیلات فرصتی مناسب برای ایجاد، توسعه، تکمیل و نوسازی واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، مسکن و همچنین توسعه امور وارداتی و صادراتی است و اشخاص می توانند در قالب آن، طرف معامله بانک قرار گیرند.
بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بالغ بر ۵۱ هزار و ۶۴۵ فقره تسهیلات مشارکت مدنی به ارزش ۲۵۵ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
همچنین این بانک در ۹ ماه ابتدای امسال یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۶۳۵ فقره تسهیلات در قالب عقود اسلامی پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات به ۸۲۹ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال بالغ می شود.