تاپ خبر۲۴: رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان با اقداماتی که در حوزه برنامه ریزی طی دو سال گذشته انجام داده، به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر عباس کبریایی زاده در همایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان” سازمان تامین اجتماعی، […]

تاپ خبر۲۴: رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان با اقداماتی که در حوزه برنامه ریزی طی دو سال گذشته انجام داده،

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر عباس کبریایی زاده در همایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان” سازمان تامین اجتماعی، عملکرد، برنامه ها و رویکرد ” برگزار شد، اظهار داشت: باید بدانیم در سال آینده سازمان تامین اجتماعی با چه شرایطی مواجه خواهد شد از اینرو برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در سال آینده باید برنامه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در سال های آینده با تقاضاهایی بیش از منابع این سازمان مواجه می شویم و باید موضوع مدیریت هزینه در سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، افزود: در فرهنگ اداره سنتی، موضوع مدیریت هزینه کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بحث اثربخشی هزینه ها نیز به صورت مناسب مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی ادامه داد: باید این فرهنگهای سنتی را اصلاح و پیگیری نماییم تا هزینه ها و مصارف این سازمان اثربخش باشد. به عنوان مثال ۸۰درصد هزینه های دارویی ما برای ۵/۷ درصد داروها صرف می شود و ۳درصد از خدمات پاراکلینیکی، ۸۰ درصد از منابع را به خود اختصاص می دهد.
دکتر کبریایی زاده تصریح کرد: برای حصول نتیجه و موفقیت در کارها باید برنامه ریزی اصولی داشته باشیم و به گونه ای عمل کنیم که آنچه از گذشتگان به ما رسیده است را در وضعیت و شرایط بهتری به آیندگان تحویل دهیم.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت جویی و هم افزایی ذات سازمان های موفق و کارآمد است و با مشارکت جویی، شفافیت و استفاده از فن آوری اطلاعات، می توانیم سازمانی پویا، موفق و نوآور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شفافیت عملکرد نیز از دیگر ویژگیهای سازمان های موفق است، گفت: با شفافیت، عملکرد سازمان تامین اجتماعی به سازمانی پیش بینی پذیر نزدیک می شود؛ از اینرو باید افق دیدمان در سازمان تامین اجتماعی پیش بینی پذیر باشد.
دکتر کبریایی زاده اظهار داشت: دفتر برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی بر پایه این اهداف، به فعالیت پرداخته و این موضوع با علاقه و مسئولیت پذیری و عزم تمامی مدیران و دست اندرکاران به نتیجه رسید و تهیه برنامه راهبردی سازمان با جدیت دنبال شد.
وی با بیان اینکه امروزه سازمان های پاسخگو، سازمان های شیشه ای و شفاف هستند، ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در سال آینده برنامه های عملیاتی که بر مبنای برنامه راهبردی تهیه شده است را اجرا خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در سال ۹۵، برنامه های این سازمان بر اساس ارزشهای سازمانی از قبیل برنامه محوری، امانت داری و پاسخگویی، توجه به کرامت انسانی، عدالت محوری و قانونمداری، تخصص گرایی ، همبستگی سازمانی، تعهد گرایی ، اخلاق گرایی، پویایی، آینده نگری ، بهبود و ارتقای مستمر خدمات تهیه شده است.
دکتر کبریایی زاده اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ارزشها به اهداف عالی سازمان تامین اجتماعی دست یابیم.