تاپ خبر۲۴: دیر زمانی است که دیگر خبری از آن اتوهای سنگین و چدنی قدیم نیست. اتوهایی که گاه با زغال پر شده و با مشکلات فراوانی البسه را صاف و دلخواه ما می‌کرد. با ظهور اتوهای بخار کوچک، این کار بسیار راحت شده و روز به‌روز با ابداع فناوری‌های جدید، اتو کردن لذت بخش […]

تاپ خبر۲۴: دیر زمانی است که دیگر خبری از آن اتوهای سنگین و چدنی قدیم نیست. اتوهایی که گاه با زغال پر شده و با مشکلات فراوانی البسه را صاف و دلخواه ما می‌کرد.

با ظهور اتوهای بخار کوچک، این کار بسیار راحت شده و روز به‌روز با ابداع فناوری‌های جدید، اتو کردن لذت بخش تر نیز می‌شود.
کمپانی فیلیپس که برای راحت‌تر شدن زندگی و ساده‌تر کردن امور خانه‌داری، محصولات زیادی را روانه بازارهای جهانی کرده، با اتوهای بخار در مدل‌های مختلف این مسیر را ادامه داده است. جالب است بدانید فیلیپس با ۶۵ سال تجربه در نوآوری و تولید فناوری‌های مرتبط با اتو و لوازم مرتبط در این حوزه، برند شماره ۱ جهان در تولید اتو به شمار می‌رود.
بگذارید تا کمی با فناوری اتوهای فیلیپس آشنا شویم
اتوی‌بخار GC4910 فیلپس، با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن می‌تواند انواع پارچه از ابریشم، کتان و حتی پنبه گرفته تا کشمیر یا هرگونه لباسی را بدون هیچ نیازی به تغییر دما بهراحتیاتوکند. اتوی‌بخارفیلیپس بدونهیچگونهاثریهمچونسوختگییادرخشندگیپارچهقادر استبهتریننتیجهرابرایشماحاصل سازد. بااینوسیلهاتوکردنازهمیشهساده‌ترشدهاست؛ اما ویژگی‌های خاص این اتو چیست؟
فناوری دمای مطلوب: ترکیب کاملی از درجه حرارت‌های مختلف با فناوری OptimapTEMP
آخرین انقلاب در حوزه عملکرد اتوهای بخار، عرضه نتیجه‌ای بی نقص از ترکیب بخار و درجه حرارت است. این قابلیت برای اطمینان از سرعت اتو کردن و دستیابی به نتیجه‌ایمناسببدوننیازبه هیچگونهتنظیمخاصویانگرانیدرموردپارچهموردنظر،بهکارگرفتهشدهاست.
در گذشته چین و چروک‌ها توسط کفی بسیار گرم و داغ شده اتو حذف شده و سپس برای بهبود کار بخار به آن اضافه می شد. اما فیلیپس با فناوری و نوآوری جدید، این روند را سرعت بیشتری بخشیده است.
تحقیقات فیلیپس نشان داد که بهترین و موثرترین راه برای حذف چین و چروک از روی لباس ها؛ ترکیب درست و مناسب بخار و درجه حرارت مطلوب کفی اتو است. بنابراین کلید حذف چین و چروک رول لباس ها، بهره گیری از بخاری موثر است، نه درجه حرارت کفی اتو. بنابراین برای بدست آوردن بخار بهینه نیاز است که درجه حرارت کفی بالاتر از درجه حرارت بخار خروجی باشد.
اما کارکرد بی نقص این سیستم به ۲ دلیل است: ۱- وجود فرایند کنترل هوشمند جهت تنظیمدقیقدرجهحرارت۲- وجود فناوری جریان گرما که حتی بخار خروجی را نیز بر اساس دمای موجود متعادل می‌سازد.
در گذشته خروج بخار در هنگام اتو با نشت آب از کف آن همراه بود. به همین دلیل فیلیپس سیستم خاص و منحصر به فردی از محفظه مربوط به بخار را طراحی کرده که بدون هیچ گونه نشتی آب، اجازه می‌دهد بخار خروجی، غنی از رطوبت بوده و به راحتی به عمق پارچه برای اتوی هرچه سریع‌تر نفوذ کند.
امنیت ۱۰۰ درصد برای پوشاک قابل اتو شدن
امنیت و صحت عملکرد این اتو بر روی تمام پارچه‌های قابل اتو شدن نظیر ابریشم، کشمیر، پشم، پلی‌استر و…تنظیمشدهاست. موسسهمستقلآزمایشدستگاه‌هایاتو،اینمحصولرا روی حساس‌ترین پارچه‌ها استفاده کرده و نتایج بسیار عالی آن را تایید کرده‌اند.
۱۰۰درصد استفاده آسان بدون نیاز به تنظیمات
برای استفاده از اتوی GC4910 نیاز به هیچ گونه تنظیماتی نبوده و می‌توانید از تمام عملکرد آن به‌سادگی بهره‌ گیرید. با این شرایط قادر خواهید بود همه پوشاک قابل اتو شدن خودرایکیپسازدیگری؛بدوننیازبهتنظیمویاحتیانتظاربرایتنظیمدما،اتونمایید.
خاموش شدن اتوماتیک دستگاه هنگام پرت شدن حواس شما
این اتوی‌بخار، به طور خودکار هنگامی که در برق باشد و از آن استفاده نکنید، خاموش می‌شود. به این صورت که هرگاه دستگاه بر روی پایه مخصوص به صورت افقی قرار گرفته باشد، پس از سه دقیقه به طور اتوماتیک خاموش شده و اگر کف آن بدون حرکت به صورت عمودی قرار گرفته باشد، پس از ۲ دقیقه این امر اتفاق خواهد افتاد.
از دیگر مشخصه‌های این اتوی پیشرفته فیلیپس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تست شده توسط کارشناس خبره صنعت نساجی
دارای طراحی خاص جهت قسمت‌های خاص البسه
دارای نشانگر هوشمند وضعیت اتو
دارای ۲۴۰۰ وات قدرت برای یک اتوی قدرتمند و عملکردی بی نظیر جهت انواع پارچه‌ها
خروجی ۴۵ گرم بخار در دقیقه برای از بین بردن بهتر چین و چروک‌ها
افزایش خروج بخار تا ۱۸۰ گرم در دقیقه برای از بین بردن چین و چروک‌های سخت
سریع‌ترین اتوی موجود در بازار بدون نیاز به هیچ تنظیماتی