تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری در هفتمین جشنواره ملی بهره وری کشور به عنوان برگزیده در گروه بانکداری و موسسات مالی انتخاب شد و لوح تقدیر دریافت کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، در این جشنواره صنایع مختلف بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس شاخص های مورد […]

تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری در هفتمین جشنواره ملی بهره وری کشور به عنوان برگزیده در گروه بانکداری و موسسات مالی انتخاب شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، در این جشنواره صنایع مختلف بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس شاخص های مورد نظر برگزیدگان معرفی شدند.
بر اساس این گزارش بانک گردشگری در شاخص بهره وری کل عوامل در بین بانک های خصوصی ، موفق شد رتبه نخست را کسب کند.