تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری به منظور حمایت از مادران و کودکان کار حامی برپایی کنسرت گروه پالت شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری ، عواید حاصل از برگزاری کنسرت گروه پالت به توانمند سازی زنان و مادران بی سرپرست و کودکان کار اختصاص یافت و بانک گردشگری در راستای […]

تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری به منظور حمایت از مادران و کودکان کار حامی برپایی کنسرت گروه پالت شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری ، عواید حاصل از برگزاری کنسرت گروه پالت به توانمند سازی زنان و مادران بی سرپرست و کودکان کار اختصاص یافت و بانک گردشگری در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود حامی برپایی کنسرت گروه پالت شد.
این کنسرت توسط موسسه نیکوکاری مهر آفرین برگزار شد و بانک گردشگری نیز با توجه به شرکت در امور خیریه و به منظور رسیدن به اهدافی چون سازمان دهی کودکان کار، ارائه خدمات آموزشی و فرهنگ سازی از این کنسرت حمایت کرد.