تاپ خبر۲۴:بانک کارآفرین به منظور تکمیل سبد محصولات خود، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله و یکساله را با شرایط خاص عرضه کرد. شرایط حداقل افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله جدید برای تهران و شهرستان ها متفاوت است. همچنین این گزارش می افزاید؛ نرخ سود در نظر گرفته شده برای این سپرده سرمایه […]

تاپ خبر۲۴:بانک کارآفرین به منظور تکمیل سبد محصولات خود، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله و یکساله را با شرایط خاص عرضه کرد.
شرایط حداقل افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله جدید برای تهران و شهرستان ها متفاوت است.
همچنین این گزارش می افزاید؛ نرخ سود در نظر گرفته شده برای این سپرده سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله در تهران و شهرستان ها متفاوت است.
گفتنی است به دنبال استقبال گسترده مشتریان از محصولات قبلی بانک کارآفرین، این بانک همچنین سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله ویژه جدیدی عرضه کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله ویژه برای شعب تهران و شهرستان ها به لحاظ مبلغ افتتاح حساب متفاوت است.
مشتریان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات مذکور به شعب بانک کارآفرین در سراسر کشور مراجعه کنند.