تاپ خبر۲۴: بانک کارآفرین در فهرست ۵۰ شرکت فعال‌تر در سازمان بورس و اوراق بهادار در سه ماهه اول سال ۹۴ قرار گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، با بررسی وضعیت شرکت‌های فعال در بورس در سه ماهه اول سال ۹۴، ۵۰ شرکت فعال‌تر در بورس معرفی […]

تاپ خبر۲۴: بانک کارآفرین در فهرست ۵۰ شرکت فعال‌تر در سازمان بورس و اوراق بهادار در سه ماهه اول سال ۹۴ قرار گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، با بررسی وضعیت شرکت‌های فعال در بورس در سه ماهه اول سال ۹۴، ۵۰ شرکت فعال‌تر در بورس معرفی شدند و بانک کارآفرین در ردیف ۵۰ شرکت فعال‌تر در میان شرکت‌های حاضر در بورس قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، با توجه به تجربیات بورس‌های اوراق بهادار در سطح بین‌الملل، شناسایی شرکت‌های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار، و برتری نسبت‌های مالی انجام می‌شود.
بر این اساس شناسایی شرکت‌های فعال‌تر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و میزان دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد و ارزش سهام دادوستد شده)، تناوب دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد روزهای دادوستد شده و دفعات دادوستد شده) و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار (میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی بر این اساس شناسایی شرکت‌های فعال‌تر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و میزان دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد و ارزش سهام دادوستد شده)، تناوب دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد روزهای دادوستد شده و دفعات دادوستد شده) و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار (میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی) انجام می‌گیرد.
لازم به ذکر است ۵۰ نماد فعال‌تر بورس برای یک دوره یک ساله محاسبه شده و هر سه ماه به روز می‌شود.