تاپ خبر۲۴ : بانک ملت پس از پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در محدوده سرویس بانکداری اینترنتی، گواهینامه نما ( نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات) بر اساس استاندارد بین المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳ را از سازمان فناوری اطلاعات (به عنوان تنها مرجع ذیصلاح و معتبر) دریافت کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، […]

تاپ خبر۲۴ : بانک ملت پس از پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در محدوده سرویس بانکداری اینترنتی، گواهینامه نما ( نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات) بر اساس استاندارد بین المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳ را از سازمان فناوری اطلاعات (به عنوان تنها مرجع ذیصلاح و معتبر) دریافت کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، این بانک بر اساس استاندارد ISO/IEC ۲۷۰۰۱:۲۰۰۵ و تحت نظام اعتباردهی بین المللی مربوطه ، در سال ۱۳۹۰ ( به عنوان نخستین بانک ایرانی) موفق به اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) جهت سرویس بانکداری اینترنتی شده است .
بر اساس این گزارش، پس از اخذ موفقیت آمیز این گواهینامه و حسب الزامات مراجع بالادستی، مبنای اعتبار دهی سیستم مذکور از نظام بین المللی به نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) تغییر یافته و بدین ترتیب دوره جدید توسعه و گسترش سیستم یاد شده در قالب چرخه ای جدید ( بر اساس نظام مربوطه) در دستور کار بانک قرار گرفت.
در همین راستا باهدف ارتقای سطح امنیت سرویس بانکداری اینترنتی بانک ، استقرار سیستم جدید از تیرماه سال ۱۳۹۴ در محدوده مزبور آغاز و در تیر ماه سال ۱۳۹۵با موفقیت به پایان رسید.
ممیزی شخص ثالث سیستم مزبور نیز در تیرماه سال ۱۳۹۵ و به منظور اخذ گواهینامه ملی نما ، طی دو مرحله و از سوی یکی از شرکت های ممیزی کننده داخلی ذیصلاح (مورد تایید نظام اعتبار دهی یاد شده ) با موفقیت انجام و گواهینامه مربوطه (پس از تایید مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری) صادر و در تاریخ چهارم بهمن ماه ۱۳۹۵ به بانک اعطا شد.
این گزارش حاکی است در سیستم مدیریتی مذکور با اتخاذ رویکردی مبتنی بر ریسک و در قالب یک چرخه بهبود مستمر ( مشتمل بر فازهای طراحی، اجرا، ارزیابی و اصلاح ) و همراستا با اهداف استراتژیک سازمان ، نسبت به شناسایی ، ارزیابی و کنترل ریسک های امنیت اطلاعات حوزه تحت پوشش (در قالب پیاده سازی سیاست ها، خط مشی ها و پروژه ها) اقدام می شود.