تاپ خبر۲۴: بانک ملت، پایین ترین نسبت مطالبات به مصارف را در بین بانک های بزرگ تجاری کشور به خود اختصاص داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل روابط عمومی بانک ملت، با تدابیر اتخاذشده در جهت کاهش مطالبات معوق، این بانک موفق شد نسبت مطالبات به مصارف خود را به ۷.۵ درصد کاهش دهد. […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت، پایین ترین نسبت مطالبات به مصارف را در بین بانک های بزرگ تجاری کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل روابط عمومی بانک ملت، با تدابیر اتخاذشده در جهت کاهش مطالبات معوق، این بانک موفق شد نسبت مطالبات به مصارف خود را به ۷.۵ درصد کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، نسبت مطالبات به مصارف در کل نظام بانکی ۱۴.۲ درصد و در بین بانک های بزرگ تجاری ۱۲.۶ درصد است.
این گزارش حاکی است، بانک ملت در حالی پایین ترین نسبت مطالبات به مصارف را در بین بانک های بزرگ تجاری کشور به خود اختصاص داده است که با اعطای ۱۴.۵ درصد تسهیلات اعطایی کل شبکه بانکی، بیشترین میزان تسهیلات را در بین بانک ها به بخش های مختلف اعطا کرده است.