تاپ خبر۲۴ : با موافقت شورای پول و اعتبار تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی افزایش یافت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، با موافقت شورای پول و اعتبار در نشست روز سه شنبه مورخ ۱۱اسفندماه سال جاری ، پرداخت تسهیلات […]

تاپ خبر۲۴ : با موافقت شورای پول و اعتبار تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی افزایش یافت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، با موافقت شورای پول و اعتبار در نشست روز سه شنبه مورخ ۱۱اسفندماه سال جاری ، پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰ ، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب۱۶۰۰میلیون‌ریال در شهر تهران ، ۱۲۰۰ میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و ۸۰۰ میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، هریک از زوجین به طور یکسان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند .به طوری که به هریک از آنها در شهرتهران،مراکز استان ها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری به ترتیب تا حداکثر ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعلق می گیرد.
همچنین در این جلسه شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن از ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب ۱۰۰۰ میلیون‌ریال در شهر تهران ، ۸۰۰ میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و۶۰۰ میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
در این تسهیلات نیز هریک از زوجین در شهرتهران،مراکز استان ها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری می توانند به ترتیب تا حداکثر ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال دریافت کنند.
این گزارش حاکی است با موافقت شورای پول و اعتبار همچنین امکان پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن که طی سال های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ افتتاح شده است؛به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلام شده بانک مرکزی(۶۰۰میلیون ریال درتهران، ۵۰۰میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت و ۴۰۰میلیون ریال در سایر شهرها) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای این طرح با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک فراهم شد.
شایان ذکر است ،در ادامه جلسه، شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن درخصوص پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
گفتنی است جزییات پرداخت این تسهیلات از جمله شرایط استفاده از تسهیلات،نرخ سود،میزان اقساط ماهانه ،دوره ها و روش های بازپرداخت به زودی از سوی روابط عمومی بانک مسکن اعلام می شود.