تاپ خبر۲۴:بانک مسکن با ۷۵ سال افتخار خدمت، به عنوان یک بانک تخصصی دولتی درحوزه مسکن همواره در راستای سیاست های دولت جمهوری اسلامی اقدام کرده است . یکی از سیاست های دولت طی سال های اخیر در بحث ساماندهی مسکن طرح مسکن مهر بوده است. دکتر محمد هاشم بت شکن مدیر عامل بانک مسکن […]

تاپ خبر۲۴:بانک مسکن با ۷۵ سال افتخار خدمت، به عنوان یک بانک تخصصی دولتی درحوزه مسکن همواره در راستای سیاست های دولت جمهوری اسلامی اقدام کرده است . یکی از سیاست های دولت طی سال های اخیر در بحث ساماندهی مسکن طرح مسکن مهر بوده است.
دکتر محمد هاشم بت شکن مدیر عامل بانک مسکن با بیان این مطلب افزود : طرح مسکن مهر در راستای اجرای بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و قانون حمایت ازتولید واحدهای مسکونی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش تولید وعرضه مسکن در سطح کشور وبه منظور تامین مسکن اقشار کم در آمد جامعه ومقابله با افزایش قیمت مسکن به وجود آمد وبراساس سیاست های دولت مبنی برتمرکز تسهیلات اعطایی به متقاضیان این طرح، بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل برای تامین مالی آن تعیین و اعطای تسهیلات به بانک تکلیف گردید.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت : این بانک به عنوان تنها بانک تخصصی وتوسعه ای در حوزه مسکن ایفای این تکلیف مهم را برعهده گرفت وتا کنون ۴۷۵ هزار میلیارد ریال قرارداد با متقاضیان این طرح منعقد و مبلغ ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث ۴/۲ میلیون واحد پرداخت نموده است که یک سوم از این واحدها تکمیل وتحویل متقاضیان گردیده و ما بقی در جریان تکمیل می باشد.
دکتر بت شکن تاکید کرد : کلیه منابع مالی لازم برای این طرح از محل تسهیلات واعتبارات تخصیص یافته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبات هیات محترم وزیران وکارگروه مسکن تخصیص یافته است .