تاپ خبر۲۴: بانک مرکزی ج.ا.ا با افزایش سرمایه بانک پارسیان از مبلغ ۲۳،۷۶۰ میلیارد ریال به مبلغ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال موافقت کرد. در نامه بانک مرکزی ج.ا.ا به مدیرعامل بانک پارسیان آمده است : موضوع افزایش سرمایه مزبور در مجمع عمومی فوق العاده آن بانک با رعایت قوانین و مقررات موجود و ضمن رعایت موضوع سلب […]

تاپ خبر۲۴: بانک مرکزی ج.ا.ا با افزایش سرمایه بانک پارسیان از مبلغ ۲۳،۷۶۰ میلیارد ریال به مبلغ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال موافقت کرد.

در نامه بانک مرکزی ج.ا.ا به مدیرعامل بانک پارسیان آمده است : موضوع افزایش سرمایه مزبور در مجمع عمومی فوق العاده آن بانک با رعایت قوانین و مقررات موجود و ضمن رعایت موضوع سلب حق تقدم از سهامداران ناقض حدود مقرر در ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از نظر بانک مرکزی ج.ا.ا بلامانع است.
شایان ذکر است ؛ بر اساس الزامات کمیته بال ، کفایت سرمایه بانک که مستقیما بر افزایش توانایی و ظرفیت بانک در ارائه خدمات بانکی اثر دارد شامل افزایش توانمندی در جذب منابع، ارتقای سهم بازار، توسعه ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات ، افزایش امکان در گسترش شبکه شعب، رشد سودآوری و بازده بانک ، می شود . همچنین از این طریق می توان به افزایش سهم بانک در ارائه خدمات بانکی، توسعه توانایی و ظرفیت بانک در گسترش فعالیت‌های ارزی و کاهش ریسک عملیاتی بانک دست یافت .