تاپ خبر۲۴: در سه ماه نخست امسال بانک صنعت و معدن مبلغ ٩۴ میلیارد ریال تسهیلات به صنایع استان سیستان و بلوچستان پرداخت کرد. به گزارش بانک صنعت و معدن این میزان تسهیلات به ٧ طرح کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی در این منطقه از کشورمان تخصیص یافت. از تسهیلات یاد شده ٧٢ میلیارد ریال […]

تاپ خبر۲۴: در سه ماه نخست امسال بانک صنعت و معدن مبلغ ٩۴ میلیارد ریال تسهیلات به صنایع استان سیستان و بلوچستان پرداخت کرد.

به گزارش بانک صنعت و معدن این میزان تسهیلات به ٧ طرح کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی در این منطقه از کشورمان تخصیص یافت.
از تسهیلات یاد شده ٧٢ میلیارد ریال به ٣ طرح بزرگ صنعتی و ٢٢ میلیارد ریال به ۴ طرح کوچک و متوسط صنعتی پرداخت شد.
گفتنی است در اردیبهشت ماه سال جاری مراسم کلنگ زنی اولین نیروگاه ١٠ مگاواتی خورشیدی که توسط این بانک تامین مالی شده است در شهرستان زاهدان برگزارشده بود.