تاپ خبر۲۴:در سه ماه نخست سال جاری بانک صنعت و معدن مبلغی حدود ٣٨۴ میلیارد ریال تسهیلات به ٢٨ طرح بزرگ ، کوچک و متوسط صنعتی در استان مازندران پرداخت کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک صنعت و معدن ، از این مبلغ بیش از ٣١۶ میلیارد ریال به ١۴ طرح بزرگ صنعتی در […]

تاپ خبر۲۴:در سه ماه نخست سال جاری بانک صنعت و معدن مبلغی حدود ٣٨۴ میلیارد ریال تسهیلات به ٢٨ طرح بزرگ ، کوچک و متوسط صنعتی در استان مازندران پرداخت کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک صنعت و معدن ، از این مبلغ بیش از ٣١۶ میلیارد ریال به ١۴ طرح بزرگ صنعتی در این استان پرداخت شد.
میزان تسهیلات اعطایی به ١۴ طرح صنعتی کوچک و متوسط در بهار امسال ، توسط این بانک به ۶٨ میلیارد ریال بالغ شده است.
گفتنی است ، بانک صنعت و معدن در سال های اخیرعلاوه بر طرح های بزرگ و زیربنایی با توجه به استعدادها و قابلیت های مناطق مختلف کشور به تامین مالی طرح های کوچک و متوسط در راستای توسعه صنعتی کشور گام برداشته است.