تاپ خبر۲۴: در سه ماهه نخست امسال بانک صنعت و معدن ١۵٩ میلیارد ریال به طرح های صنعتی استان کرمانشاه تسهیلات پرداخت کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن؛ از این میزان تسهیلات ١۵۴ میلیارد ریال به یک طرح بزرگ و ۵ میلیارد ریال به یک طرح کوچک صنعتی […]

تاپ خبر۲۴: در سه ماهه نخست امسال بانک صنعت و معدن ١۵٩ میلیارد ریال به طرح های صنعتی استان کرمانشاه تسهیلات پرداخت کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن؛ از این میزان تسهیلات ١۵۴ میلیارد ریال به یک طرح بزرگ و ۵ میلیارد ریال به یک طرح کوچک صنعتی تخصیص یافت.
گفتنی است بانک صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال در مجموع ١١هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۵٣٨ طرح صنعتی کوچک، متوسط وبزرگ در استان های مختلف کشور پرداخته است.