تاپ خبر۲۴:بانک صنعت و معدن در سال های اخیر ١٣ طرح نیروگاهی بزرگ ، ٢١ طرح نیروگاهی مقیاس کوچک و ٢نیروگاه خورشیدی را تامین مالی کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک صنعت و معدن ، از طرح های یادشده طرح های آذرخش ، مولد برق یزد،تولیدایستگاهی نیرو (تانیر)و تانیر ویژه و ۴ طرح […]

تاپ خبر۲۴:بانک صنعت و معدن در سال های اخیر ١٣ طرح نیروگاهی بزرگ ، ٢١ طرح نیروگاهی مقیاس کوچک و ٢نیروگاه خورشیدی را تامین مالی کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک صنعت و معدن ، از طرح های یادشده طرح های آذرخش ، مولد برق یزد،تولیدایستگاهی نیرو (تانیر)و تانیر ویژه و ۴ طرح نیروگاهی مقیاس کوچک که جمعا ۵١٣ میلیون دلار تسهیلات دریافت کرده اند تاکنون به بهره برداری رسیده و به شبکه برق کشور پیوسته اند.
طرح های جاری نیروگاهی بانک صنعت و معدن نیزکه جمعا ١ میلیارد و ٣٣ میلیون دلار تسهیلات این بانک را به خود اختصاص داده اند، شامل تولید برق خوزستان مپنا،نیروگاه کرمانیان، تولید برق ماهتاب کهنوج ، برق ماهتاب کاسپین و ۶ طرح نیروگاهی مقیاس کوچک و دو واحد طرح های نیروگاه خورشیدی می شود.
طرح های مصوب نیروگاهی این بانک نیز که جمعا حدود ١ میلیارد و۴٠۴ میلیون دلار تسهیلات به آن ها تخصیص یافته ، ۵ طرح بزرگ و ١١ طرح نیروگاهی مقیاس کوچک را شامل میشود.
گفتنی است ، میزان تولید برق کل کشور حدود ٧٠ هزار مگاوات است که بانک صنعت و معدن حدود ۶ هزار مگاوات از ظرفیت تولید کشور را تامین اعتبار کرده است.