تاپ خبر۲۴:انجمن متخصصین ایران، بانک شهر را به عنوان تنها بانک در حوزه اصالت برند در میان همه بانک‌ها معرفی کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ ازبانک شهر، مجمع متخصصین ایران در نخستین جشنواره نام و نشان ماندگار، بانک شهر را به عنوان واحد برگزیده در میان همه بانک‌ها در حوزه اصالت برند معرفی کرد‌. بر […]

تاپ خبر۲۴:انجمن متخصصین ایران، بانک شهر را به عنوان تنها بانک در حوزه اصالت برند در میان همه بانک‌ها معرفی کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ ازبانک شهر، مجمع متخصصین ایران در نخستین جشنواره نام و نشان ماندگار، بانک شهر را به عنوان واحد برگزیده در میان همه بانک‌ها در حوزه اصالت برند معرفی کرد‌.
بر این اساس، در این همایش با اهدای لوح تقدیر، از تلاش‌های دکتر حسین محمد‌پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر در تعالی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و همچنین به دلیل تلاش‌های صورت گرفته در افزایش اعتماد و وفاداری مشتری، قدردانی و بانک شهر را به عنوان تنها بانک، در میان همه بانک‌ها حائز دریافت نشان عالی اصالت برند دانست.
بر این اساس، نشان اصالت برند از سوی مجمع متخصصین ایران با نام حمایت از خلیج فارس تعریف شده است که بانک شهر به عنوان نخستین بانک در میان همه بانک‌ها و سازمان‌های فعال اقتصادی مطرح شده که به صورت رسمی حمایت خود از خلیج همیشه فارس را مطرح کرده است‌.